เนื้อเพลง ธูปดอกสุดท้าย – โฮป

เพลง : ธูปดอกสุดท้าย

ศิลปิน : โฮป

เนื้อเพลง :

เดินคนเดียว เดินไป ไม่เห็นเส้นทาง

มีขวากหนาม กั้นขวางเส้นทางเอาไว้

กลับหลังคืนมา คืนมาหาเส้นทางใหม่

หมุนคว้างไป แต่ หัวใจยังมั่น

สุดท้ายปลายทาง หวาดหวั่น สั่นเสียว

เดินคนเดียว จุดเทียนส่องทางไม่หวั่น

ดวงดาวดารา สาดแสงลา มานับพัน

มีแหล่งปัญญา แบ่งปัน มาตลอดทาง

ยังมีเสือ หมูสัง ขวาง เส้นทางไว้

ลำน้ำใหญ่ ตะเข้นอนฟาดหาง

ดวงเทียนดับไป มอง ไม่เห็นทาง

หิ่งห้อย กลุ่มน้อย บินมานำทาง.

ส่องทางเรื่อยไป ตั้งใจ อุทิศ

แม้จะน้อยนิด มากมี คุณค่า

ทางที่ แสนยาก ลำบาก นาๆ

หิ่งห้อยดับแสง หมดแรง นำพา

Solo:

ส่องทางเรื่อยไป ตั้งใจ อุทิศ

แม้จะน้อยนิด มากมี คุณค่า

ทางที่ แสนยาก ลำบาก นาๆ

หิ่งห้อยดับแสง หมดแรง นำพา

เหลือเพียงแสงธูป ดอกสุดท้าย

ส่องทางเดินไป ไม่ไหว หวั่น

Be the first to like.
loading...