เนื้อเพลง มีแต่เธอ เหน่ง Y NOT 7

เรามาจากคนละทาง ห่างกันเหลือเกิน และโลกที่เดิน อยู่คนละด้าน

 

เราเองต่างคนก็รู้ ยิ่งดูยิ่งไกล เป็นไปไม่ได้จะคู่กัน

 

* ใครๆก็คงไม่ยอม ให้เรารักกัน มันคงถึงวัน ต้องแยกกันไป

 

แค่ขอให้เธอได้รู้ จะนานเท่าไร ตราบจนวันตายของฉัน

 

** รักเธอ ไม่เหลือหัวใจให้ใคร ถึงโลกจะแตกสลาย แต่รักในใจมีแต่เธอ มีแต่เธอ มีแต่เธอ

 

รักเธอ หมดทั้งหัวใจที่มี จะรักแค่เธอคนนี้ ไม่เหลือหัวใจไว้ให้ใครมีแต่เธอ มีแต่เธอ มีแต่เธอ

 

โลกไม่ได้มีแต่เรา แค่เพียงสองคน  ยังมีผู้คน ที่คอยขวางกั้น

 

ฉันรู้ว่าเธอก็รัก แต่คงต้องไป เมื่อรักให้ตายก็เท่านั้น

 

( * , ** )

 

( ** )

 

รักเธอ หมดทั้งหัวใจของฉัน จะรักแค่เธอเท่านั้น ไม่เหลือหัวใจไว้ให้ใครมีแต่เธอ มีแต่เธอ มีแต่เธอxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...