เนื้อเพลง มีแฟนแล้วหม้าย เต็ม นาวา อัลบั้ม รักเต็มๆเจ็บเต็มๆ

แอบรักเธอมากตั้งนาน แต่ไม่หาญบอกความในใจ

กลัวว่าผิดผลั้นไป เธออาจมีใครเคียงข้างกาย

ก็ไม่รู้อีทำพรือดีกับคำ คำนี้ที่มีมากมาย

ขืนเก็บไปจนวันตาย ฉันคงไม่วายคลายรักเธอ

แอบเผลอในใจ เก็บไว้ไม่กล้าบอก

กลัวเธอหาว่าหลอก หาว่าบอกความในใจ

ไม่รู้มีแฟนแร้วหม้าย ให้รู้ว่าชายคนนี้

แอบรักและคอยหวังดี ให้เธอทุกเวลา

ไม่รู้ว่าใครคนนั้น คนที่ยืน เคียงข้างกันมีไม่หนา

หัวอกมันเหมือนอีบ้า หัวใจมันไม่กล้า ไม่หาญบอก

แอบรักเธอมากตั้งนาน แต่ไม่หาญบอกความในใจ

กลัวว่าผิดผลั้นไป เธออาจมีใครเคียงข้างกาย

ก็ไม่รู้อีทำพรือดีกับคำ คำนี้ที่มีมากมาย

ขืนเก็บไปจนวันตาย ฉันคงไม่วายคลายรักเธอ

แอบเผลอในใจ เก็บไว้ไม่กล้าบอก

กลัวเธอหาว่าหลอก หาว่าบอกความในใจ

ไม่รู้มีแฟนแร้วหม้าย ให้รู้ว่าชายคนนี้

แอบรักและคอยหวังดี ให้เธอทุกเวลา

ไม่รู้ว่าใครคนนั้น คนที่ยืน เคียงข้างกันมีไม่หนา

หัวอกมันเหมือนอีบ้า หัวใจมันไม่กล้า ไม่หาญบอก

หัวอกมันเหมือนอีบ้า หัวใจมันไม่กล้า ไม่หาญ…บอกxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...