เนื้อเพลง ยาก Boyd Nop

ฉันพยายามที่จะไม่มอง ไม่แม้สบตา ฉันพยายามที่จะหลบหน้า แต่มันก็ยากเกินใครจะเข้าใจ

 

        * ทุกครั้งทุกทีที่เราพบกัน อยากบอกเธอเหลือเกินว่าฉันหวั่นไหว ไม่รู้จะต้องทำ(อย่างไร)(เช่นไร)

 

                ** เพราะฉันหยุดมันก็ไม่ไหว ห้ามมันก็ไม่ไหว หัวใจฉัน

 

                ห้ามที่จะไม่คิด และห้ามที่จะไม่รัก เพราะฉันรู้เราไม่ควรที่จะคบกัน

 

                จะหยุดมันก็ไม่ไหว ห้ามมันก็ไม่ไหว ตั้งแต่วัน นั้น พยายามสักเท่าไหร่

 

                สําหรับฉัน มัน ช่าง ยากเย็น(เหลือเกิน)

 

เริ่มต้นขึ้นมายังไงไม่ทันจะรู้ มารู้ตัวอีกที หัวใจก็ไม่เป็นเหมือนอย่างเคย

 

( * , ** )

 

เพราะเหตุผลมากมายร้อยพัน ฉันจึงไม่กล้าคิดว่าเราควรคู่กัน ไม่กล้าคิดกับเธอ อะไรแบบนั้น

 

                จะหยุดมันก็ไม่ไหว ห้ามมันก็ไม่ไหว หัวใจฉัน

 

                ห้ามที่จะไม่คิด และห้ามที่จะไม่รัก เพราะฉันรู้เราไม่ควรที่จะคบกัน

 

                จะหยุดมันก็ไม่ไหว ห้ามมันก็ไม่ไหว ตั้งแต่วัน นั้น พยายามสักเท่าไหร่

 

                สําหรับฉัน มัน ช่าง ยากเย็นเหลือเกิน

 

โอ เพราะฉันรู้เราไม่ควรที่จะคบกัน ตั้งแต่วันนั้น พยายามสักเท่าไร

 

สำหรับฉัน มัน ช่าง ยากเย็นเหลือเกิน ยากเย็นเหลือเกิน ยาก เย็นเหลือ เกินxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...