เนื้อเพลง รวมที่เธอคนเดียว สิงโต ที แหลม เอก

เหมือนเธอออกมาจากในความฝัน เธอทำให้ฉันนั้นพูดไม่ออก ยากที่จะบอกไป

ว่าเธอนั้นดีที่สุดตรงไหน ก็เธอนั้นพร้อมไปทุกอย่าง ตั้งแต่ผิวกายหรือจิตใจ

        * จะเข้าไปพูดว่าฉันเองรักเธอหมดใจ จะเข้าไปพูดว่าฉันเองนั้นจะคลั่งตาย

        ก็กลัวว่าเธอมองว่าฉันนั้น พูดเกินไปหรือไม่ อยากให้มั่นใจ

                ** ฉันรักก็คือรัก เพราะรักนั้นคือรัก ให้หลอกว่าไม่รักเธอจะทำได้ยังไง

                ฉันแพ้ก็คือแพ้ยอมให้เธอตั้งแต่พบเจอกัน ไม่เท่าไหร่ ก็สิ่งดีๆมากมาย รวมที่เธอคนเดียว

เหมือนเธอนั้นรวมสิ่งที่เคยฝัน อยู่ในเธอทั้งนั้นทุกๆอย่าง แล้วใครจะเปลี่ยนใจ

ฉันยังไม่เคยเป็นกับคนไหน มหัศจรรย์เหมือนเธอสะกด ให้เพ้อไปได้แสนไกล

( * , ** )

          ฉันรักก็คือรัก เพราะรักนั้นคือรัก ให้หลอกว่าไม่รักเธอจะทำได้ยังไง

          ฉันแพ้ก็คือแพ้ยอมให้เธอตั้งแต่พบเจอกัน ไม่เท่าไหร่ หมดทั้งหัวใจ

          ฉันรักก็คือรัก เพราะรักนั้นคือรัก ให้หลอกว่าไม่รักเธอจะทำได้ยังไง

          ฉันแพ้ก็คือแพ้ยอมให้เธอตั้งแต่พบเจอกัน ไม่เท่าไหร่ หมดทั้งหัวใจ เป็นของเธอคนเดียว
 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...