เนื้อเพลง รักน้องคนเดียว ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ อัลบั้ม ร็อกกระทบไม้

งาน กับเงิน

เงินมันเกี่ยวกับงานไหม

ไม่มีใครใช้เงินไปทำงาน

งาน ไม่เดิน

เงินไม่ค่อยจะมีผลาญ

แต่ทำงาน มากไปก็เลอะเทอะ

งาน กับงง

คงจะหลีกไม่ค่อยพ้น

ยังจะมีเรื่องคน มาอีกตั้งเยอะ

งง กับงาน จนสติชักเริ่มเลอะ

ยืนตะโกนร้องเพลงกันเถอะสบายใจ

รักน้องคนเดียว

รักน้องคนเดียว

รักน้องคนเดียว

ไม่ขอ ข้อง เกี่ยว ใคร

รักน้องคนเดียว

รักน้องคนเดียว

ไม่เลย ไม่เคย รัก ใคร

(ดนตรี)

เมือง กับคน

คน มีอยู่กัน เป็นล้าน

ต้องไปคอย แย่งงาน ก็เหนื่อย หน่อย

คน เป็นล้าน

งาน มีอยู่แค่เพียงร้อย

แต่จะมัวนั่งคอย ยิ่งเลอะเทอะ

งานกับงง คงจะหลีก ไม่ค่อย พ้น

ยังจะมีเรื่องคน มาอีกตั้งเยอะ

งง กับงาน งงก็ปล่อยมัน เหอะ เน๊อะ

ยืนตะโกนร้องเพลงกันเถอะ สบายใจ

รักน้องคนเดียว รักน้องคนเดียว

รักน้องคนเดียว

ไม่ขอ ข้อง เกี่ยว ใคร

รักน้องคนเดียว รักน้องคนเดียว

ไม่เลย ไม่เคยรักใคร

รักน้องคนเดียว รักน้องคนเดียว

รักน้องคนเดียว

ไม่ขอ ข้อง เกี่ยว ใคร

รักน้องคนเดียวรักน้องคนเดียว

ไม่เลย ไม่เคย รักใคร

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...