เนื้อเพลง รักน่าดู น้ำชา ชีรณัฐ

                * รักน่าดู ดูหน้าฉันดู ดูเหมือนคนที่โกหกเธออยู่หรือไง

                รักน่าดู ให้ไปบอกใครคนไหน   ก็ไม่ซึ้งเมื่อใจฉันอยู่ที่เธอ

อิ เซซัง ดัน ฮานา ปุน อิน คึเด เอเก แน มาอึมมึล ปาชินึน โนแล

โอจิก นอ ฮานามันนึล วอนแฮคึเดมันนึล เฮียงฮัน ซาลังเอ โคแบ็ก

จุโก โต จุโก แน จอนบุลึล จุโก ชิพพอ ออนเจดึน เนเก คีแด นอมันเอ ซิมทอ

บัดนึน กอทโบดา จุนึน กอชีทอ อาลึมดาวุน กอท it’s the love

นะนะช่วยอยู่ข้างกันเสมอไป นัน นอมันนึล วีฮัน อิลอิลคู อีชิบซา ชีกัน ออนเจนา แดกีจุง

นะนะพูดหน่อยน่ะ I love you นอล วีฮัน special เพลโซลี เซซัง คาจัง คาซึม ตวีนึน melody

        ** เธอเดินเข้ามาจองทั้งสี่ห้องหัวใจ เราอยู่ใกล้กันจนชักหน้าตาคล้ายคล้าย

        ท้องฟ้า หลังคาตึก ดูดีซะทุกอย่าง เปล่าเว่อร์นะเหมือนเดินบนทาง ที่มันโปรยไปด้วยดอกไม้

( * )

ซน กา ลัก กี อะพึโดลก นอวา จุโกบัดนึน มุนจา

ชอน ฮวา กี กา ตึก็อบโดลก ชากี จอนเอ บัมแซ ทงฮวา

จอมจอม จุลอคานึน ชินกุวาเอ ยักซก กัมจัก ซอนมุลโล นุนมุลเล คัมดง

ทาลึน ยอจา ยอนลักช่อ โมดู จีวอ คึเดเอเก จอมซู ตากี วีฮัน โอบอ แอ็กช่อน

(my love) baby come to me (I want you) you ma destiny

อูลี ซาจินนือโล โดแบ็กเดวน มินิโฮมพึ อูลี ดุลมัน เชมีอิซนึน ยูชีฮัน นลลี

hey love you you A-Yo นึกิล ซู อิซนี? ชวีมี มัลทุ มีโซ โมดูกา จอมจอม ดัลมาคานึน นอวา นา

( ** , * )

อูลี วังบยอกฮัน ดูเอ็ท ชอบุนนี ฮานา ดุล เซ็ท

ซอโลเอ มาอึมมึล แชวอกา โซจุงฮัน ซาลังอึล แพวอกา

อี เซซัง นอวา นา you and me ออนเจนา แน กยอทเท มอ มุลลอ จุเก็ทนี

ยองวอนฮี ฮังซัง บยอนฮัมออบนึน นอมันเอ พันจก แซกี ซนกาลักกึล กอลโก จา ยักซก

คึแล แนกา นอเอ จาลังซึลอน นัมจาชินกู นอน ซาลังซึลอน แน ยอจาชินกู

คุงจากี ตัก มัจนึน จักกุง นุกา บวาโด ทึลลิม ออบนึน เชวโกเอ จักพุม

Internet ซก ฮวาเลียวฮัน คอพพึล ชอนยอ อัน บุลอวอ

คอกจองฮาจี มา บาลัม ตาอุน นัมพยอน You feel me I wanna be your นัมพยอน

( ** , ** , * )

(รักน่าดู) 1 and 2 and 3 and 4 อีเจ แน ซนนึล จับโก Let’?s go

(รักน่าดู) I my stick with ya นอ ฮานามันนึล วอนแฮ นอล วีฮัน โนแร Feel this song

(รักน่าดู) 1 and 2 and 3 and 4 นอน นามันเอ บันจก Say ho

ยองวอนฮี ฮัมเก ฮัล นอวา นา ทา กัทชี เวช่อ it?s the love (อยากให้รู้ว่าใจฉันอยู่ที่เธอ)

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...