เนื้อเพลง i like u – u-kiss

เพลง : i like u

ศิลปิน : u-kiss

เนื้อเพลง :

Hey! Yo! I met a real nice girl last night (That’s right now)

She’s so cute (Haha) Let’s go!

Girl let me hold you down (hey hey)

I want you girl tonight

(นีกาโชวาจยอ) นีกา นอมู เยปอซอ นีกา นอมู โชวาจยอ ทารึน ซารามึน ชิลรอ

(baby take my love) นอมัน โบมยอน ตอลรยอซอ นาอี มามึล พาทาจวอ ทารึน ซารามึน ชิลรอ(นีกา โชวาจยอ)

Baby take my love hey hey (baby take my love)

Baby take my love (นีกา โชวาจยอ)

Baby take my love hey hey (baby take my love)

Baby take my love (นีกา โชวาจยอ)

นัน เนกาโชวา ชองมัลโชวา นอมัน โพอีจานา I can’t keep my eyes~

Off you girl นอฮวา (wooah~) ฮัมเกฮานึน จีคือมี นานึน โชวา(wooah~)

Touch me girl~ นอมัน คีดารยอวัดจี นานึน

(Don’t) tease me girl นารึล แอแทอูจี มัลโก

Kiss me girl นออี อิบซุล เนเก จวอ I’ll give it to you just how you like it girl~

ตันซารัม โพจีมา (นามัน พาราบวา) มีชิลจี โมลรา (นา วันจอน)

ซารังฮาจานา ออนเจนา นออี คยอเท อีซึล เทนี

อีชิมฮาจีมา (แน มาอือมึล) นอมัน ตอโอลรา (girl I want you)

ซารังฮาจานา ออนเจนา ยองวอนโทโรก นอ ฮานามัน

(นีกา โชวาจยอ) นีกา นอมู เยปอซอ นีกา นอมู โชวาจยอ ทารึน ซารามึน ชิรอ

(baby take my love) นอมัน โบมยอน ตอลรยอซอ นาอี มามึล พาทาจวอ ทารุน ซารามึน ชิรอ(นีกา โชวาจยอ)

Baby take my love hey hey (baby take my love)

Baby take my love (นีกา โชวาจยอ)

Baby take my love hey hey (baby take my love)

Baby take my love (นีกา โชวาจยอ)

Every time I see you walk around มอลรีซอบุทอ นอรึล คเยโซกจี คยอบวัดจี

ซูมานึน ซารัมดึล โซเกซอ ฮัก ตวีนึน เวโม ชีซอนึน เนเกโรมัน คาจี คเยโซก

From the bottom of my heart I’m the man who can treat you right

นานึน แน จัก นูกามวอแรโด my princess โอนึลบาเมน แนเกโร ทากาวา ASAP!!

ตันซารัม โบจีมา (นามัน บาราบวา) มีชิลจี โมลรา (นา วันจอน)

ซารังฮาจานา ออนเจนา นออี คยอเท อีซึล เทนี

อีชิมฮาจีมา (แน มาอือมึล) นอมัน ตอโอลรา(girl I want you)

사랑하잖아 언제나 영원토록 너 하나만

ซารังฮาจานา ออนเจนา ยองวอนโทโรก นอ ฮานามัน

(นีกา โชวาจยอ) นีกา นอมู เยปอซอ นีกา นอมู โชวาจยอ ทารึน ซารามึน ชิรอ

(baby take my love) นอมัน โบมยอน ตอลรยอซอ นาอี มามึล พาทาจวอ ทารึน ซารามึน ชิรอ (นีกา โชวาจยอ)

Baby take my love (baby take my love) (Baby Baby take my love)

Baby take my love (นีกา โชวาจยอ) (I gotta have you baby girl oh yeah~)

Baby take my love (baby take my love) (Oh baby yeah~)

Baby take my love (นีกา โชวาจยอ) (นีกา โชวาจยอ)

Be the first to like.
loading...