เนื้อเพลง ลอยทะเล Joey Boy อัลบั้ม Endless Fun

อยาก จับเอาเธอนั้นไปลอยทะเล

อยากดัดนิสัยคนใจโลเล

อยากทำทุกครั้งดวงใจของฉัน ก็พลันว้าเหว่

เฮ จับเอาเธอนั้นไปลอยทะเล

ก็กลัวเธอนั้นจะจมทะเล

ขาดเธอตัวฉันก็คงสิ้นหวัง และคง จมเห่

อยาก จับเอาเธอนั้นไปลอยทะเล

อยากดัดนิสัยคนใจโลเล

อยากทำทุกครั้งดวงใจของฉัน ก็พลันว้าเหว่

เฮ จับเอาเธอนั้นไปลอยทะเล

ก็กลัวเธอนั้นจะจมทะเล

ขาดเธอตัวฉันก็คงสิ้นหวัง และคง จมเห่

อยาก จับเอาเธอนั้นไปลอยทะเล

อยากดัดนิสัยคนใจโลเล

อยากทำทุกครั้งดวงใจของฉัน ก็พลันว้าเหว่

เฮ จับเอาเธอนั้นไปลอยทะเล

ก็กลัวเธอนั้นจะจมทะเล

ขาดเธอตัวฉันก็คงสิ้นหวัง และก็คง จมเห่

อยาก จับเอาเธอนั้นไปลอยทะเล

อยากดัดนิสัยคนใจโลเล

อยากทำทุกครั้งดวงใจของฉัน ก็พลันว้าเหว่

เฮ จับเอาเธอนั้นไปลอยทะเล

ก็กลัวเธอนั้นจะจมทะเล

ขาดเธอตัวฉันก็คงสิ้นหวัง และก็คง จมเห่

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...