เนื้อเพลง วันสบาย อภิรมย์

สบาย วันสบายวันฟรีสไตล์ ไม่รู้ไม่ชี้ไม่แคร์  อะไรอะไรซักวัน

สบาย  วันสบายวันแห่งสวรรค์ เวลานี้ฉันขอคลายเน็กทง เน็กไทค์ที่คอ
 
        * ขอพักผ่อน บอกตัวเองว่าขอพักก่อน

        พักจิตและใจที่มันไหวอ่อน ไม่ต้องมีใครมาเว้าวอน ให้วันหยุดวันนี้ได้มีความหมาย
 
                ** ขอมีแค่ตัวฉันกับวันและเวลาว่างๆ จะอยู่กับเพลงเบาๆและจิบเบียร์บางๆ

                จะลืมเรื่องราววุ่นวายต่างๆ จะหลับจะฝันไปให้ไกลจนถึงดาวอังคาร

                ขอความสุขเล็กๆไม่มากมาย เป็นรางวัลให้ชีวิตที่วุ่นวาย ขอพักผ่อนให้พร้อมกับวันต่อไป
 
สบาย วันสบายวันฟรีสไตล์ ไม่มีระแวงอะไร รบกวนรบกวนทั้งวัน

สบาย วันสบายวันแห่งสวรรค์ ไม่ทุกข์ไม่ร้อนขอนอนฮัมเพลง ปั๊บ ปา ดี๋ ด่า

( * , ** )

                ขอมีแค่ตัวฉันกับวันและเวลาว่างๆ จะอยู่กับเพลงเบาๆและจิบเบียร์บางๆ

                จะลืมเรื่องราววุ่นวายต่างๆ จะหลับจะฝันไปให้ไกลจนถึงดาวอังคาร

                ขอมีแค่ตัวฉันกับวันและเวลาว่างๆ จะอยู่กับเพลงเบาๆและจิบเบียร์บางๆ

                จะลืมเรื่องราววุ่นวายต่างๆ จะหลับจะฝันไปให้ไกลจนถึงดาวอังคาร
 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...