เนื้อเพลง สัจธรรม อัสนี วสันต์ อัลบั้ม บางอ้อ

        * เรามีดวงอาทิตย์ที่ยังส่อง เป็นไปตามครรลอง และเหตุผล นั้น

 

        จึงมีความแปรผันและแปรเปลี่ยน เป็นกงกรรมกงเกวียนอยู่อย่างนั้น

 

จะเป็นชีวิตหรือก้อนดิน ยังมีวันสิ้นสลาย

 

ไ่ม่มีวนฝืนหนีไปได้ สรรพสิ่งไม่เคยหวน ใดๆล้วนเป็นสัจธรรม

 

เอาความจริงมาสานแล้วค่อยต่อ วันวลายังพอให้แก้ไข

 

มองลงในความหมายให้ถ้วนถี่ มีเวลาทำดีกันเอาไว้

 

         ** ไม่ว่าวันนี้หรือวันใด ยังมีวันสิ้นสลาย

 

        ไม่มีวันฝืนหนีมันได้ สรรพสิ่งไม่เคยหวน ใดๆล้วนเป็นสัจธรรม

 

        ( * , ** )xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...