เนื้อเพลง หน้าที่ของหัวใจ ชิน ชินวุฒิ

สายตาก็มีหน้าที่ไว้มอง เห็นความสวยงามคือเธอ na na สองแขนก็มีหน้าที่ไว้กอด รับไออุ่นเธอ

สองขามีหน้าที่คือเดินไป ให้ตัวฉันได้ใกล้ชิดเธอ ปากจะพูดคำหวาน เป็นหน้าที่มันไว้ใช้กับเธอ ผู้เดียว

                * และก้อนเนื้อที่เรียกว่าหัวใจ หน้าที่ตอนนี้เอาไว้ใช้ก็คือรักเธอ

                เรื่องของเรา ปล่อยให้เป็นเรื่องของหัวใจ

                ความรักต่อไปจากนี้ อยากเพียงให้ใจที่มีถูกใช้กับเธอทั้งใจ

                ทุกคืนวัน ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหัวใจได้รักเธอ

อยากจับมือเธออยากกอดตัวเธออยากหยุดเวลาไว้ ให้เธอได้รับได้เธอได้รู้ว่าอยากจะยกทั้งใจ

ให้เธอเก็บไว้มันมากเกินกว่าใคร จะมีให้เธอผู้เดียว

( * )

( * )
 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...