เนื้อเพลง ห่มผ้า yellow fang

วันที่เคยนั่งรอให้หัวใจได้กลับ¬¬มา แค่ฝันละเมอว่าเจอได้พบเธอได้สบ¬¬ตา

วันที่เคยนั่งรอให้หัวใจได้กลับ¬¬มา แค่ฝันละเมอว่าเจอได้พบเธอได้สบ¬¬ตา

แสน    ไกล แค่มีเธอก็คง ไม่เป็นไร    จากนี้        ไป แค่มีเธอก็คง    ไม่เป็นไร

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...