เนื้อเพลง หยดน้ำ Greasy Cafe

ดวงอาทิตย์ขึ้นลง กี่พัน กี่หมื่นครั้งที่แล้วมา ลมผ่านต้นกล้า จนเติบโต สั่งสมเป็นต้นไม้ใหญ่

เธอบอกว่าเรา คือก้อนหิน ที่เรียงเป็นภูผาใหญ่ เธอให้สัญญา ว่าเขา ลูกนี้จะไม่พังลงมา

จนในวันนี้ ในวันที่คำพูดเธอ มันไม่มีค่า อาจเป็น เพียงหยดน้ำ ที่ร่วงลงไปใน แม่น้ำและเลือนไป

                  * อ้าว แล้วที่มันผ่านมาคืออะไร แล้วที่เธอบอกว่าจะไม่เลือนหาย

                  แล้วที่เธอบอกจะมีกันตลอดไป คืออะไร คืออะไร

หากความมั่นคง ที่เรา เทิดทูญผลันจากไป และความซื่อตรง กลับถูกเธอ ใช้จนหมดไป

จนในวันนี้ ในวันที่คำพูดเธอ มันไม่มีค่า อาจเป็น เพียงหยดน้ำ ที่ร่วงลงไปใน แม่น้ำและเลือนไป

( * , * )
 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...