เนื้อเพลง หลับตา Nuvo อัลบั้ม ออกซิเจน

       * หลับตาเถิดนะ แล้วเราก็จะพบกัน อาจเป็นเพียงฝัน ก็พอใจ

 

        หลับตาเถิดนะ ถึงตัวเราจะแสนไกล ห่างกันเพียงไหน เหมือนใกล้กัน

 

                ** ชีวิตขีดเส้นทาง ไว้ให้เราเจอกัน ขีดทางที่ผกผัน ให้มีวันห่างไกล

 

                หลับตานานๆ คิดถึงวันเก่า จะยังมีเราสองคน

 

สักวันเถิดนะ แล้วเราคงได้พบกัน อาจมีวันนั้น ที่ได้เจอ

 

จากกันวันนี้ หัวใจยังอยู่ใกล้เธอ ติดตามไปเสมอ ถึงแสนไกล

 

ขอบฟ้าอยู่ไม่ไกล เพราะว่าใจเป็นหนึ่ง และใจนั้นส่งถึง เพราะว่ายังห่วงใย

 

หลับตานานๆ คิดถึงวันเก่า จะยังมีเราสองคน

 

( ** )

 

หลับตานานๆ คิดถึงวันเก่า จะยังมีเราสองคน

 

( * )

 

หลับตาเถิดนะเธอ ส่งใจคิดถึงกัน และคงจะไม่นาน ฝันนั้นจะเป็นจริงxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...