เนื้อเพลง หลับตา กลั้นใจ บอกลา Klear อัลบั้ม Brighter Day

เหมือนที่เรานั้นกลัว ทุกอย่าง ฝันของเราสองคน จางหาย

รักที่เคยงดงาม มันก็เปลี่ยน เหลือแค่ความทุกข์ทน เรื่อยมา

 

       * หลับตา ถอนใจ เหนื่อยล้า หัวใจ น้ำตา ไหลไป สุดท้าย เสียใจ

 

                ** ยอมก้าวผ่าน รักที่มันจืดจาง ยื้อกันไป ฝืนกันไป เพื่อใคร

 

                ยอมให้รักเราจบ ให้วันนี้เป็นคืนสุดท้าย หลับตา กลั้นใจ บอกลา

 

                เหลือแค่เงาของเรา ในหัวใจ ไม่มีความหมายใด ให้จดจำ

 

( * , ** )

 

ไม่ว่าจะรักกันเท่าไหร่ สุดท้ายก็ต้องจบกัน จะยื้อกันไป จะฝืนกันไป เพื่อใคร

 

ช่วยจำภาพฉันที่สวยงาม ก่อนความรักจะเปลี่ยนเป็นมืดมน หลับตา กลั้นใจ บอกลา

               

หลับตา กลั้นใจ บอกลา หลับตา กลั้นใจ บอกลา หลับตา กลั้นใจบอกลาxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...