เนื้อเพลง หวาดระแวง หิน เหล็ก ไฟ อัลบั้ม คนยุคเหล็ก

* ยิ้มน่ะยิ้มให้กันแต่ข้างในคิด  ดูเป็นมิตรไมตรีแต่ไม่จริงใจ 

มองดูตัวเราเองยังสำนึก ว่าลึกลึกไม่อยากด้อยน้อยหน้าใคร 

ผู้คนแข่งขันแย่งชิงกันทุกอย่าง ทุกวิธี ทุกทาง เพื่อให้ได้มา 

 

เรายินยอมให้ไปกลายเป็นฝ่ายแพ้  เราเผื่อแผ่น้ำใจกลายเป็นเหยื่อเขา 

เลิกวางใจระวังมองในแง่ร้าย ป้องกันไว้ก่อนภัยจะมาถึงตัวเรา 

ผู้คนวันนี้เยาะเย้ยคอยถากถาง ใครล้มพลาดพลั้งเหยียบกันขึ้นไป 

 

** หวาดระแวง คิดมากไปหรือเปล่าหมอ 

หวาดระแวง โรคปราสาทใช่ไหมหมอ 

หวาดระแวง รักษาได้ใช้ไหมหมอ หวาดระแวง 

กลัวว่าหมอจะเลี้ยงไข้(ไม่หายขาด)(หวาดระแวง)

 

ทำงานดีคำชมรับรางวัลไป หลงภูมิใจที่จริงเป็นแค่เพียงแผน 

มีประโยนช์ไงใครก็ห่วงหา พอสิ้นไร้คุณค่าคนไหม่มาแทน 

ผู้ คนตักตวงประโยนช์ของตน หว่านพืชไม่หวังผลมีที่ไหน

 

( ** )

 

( * , ** )xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...