เนื้อเพลง อยากบอกเขาหรืออยากบอกฉัน กิ่ง The Star 5

เธอบอกว่าเธอรักฉันคนเดียว คงบอกกับเขาอย่างนั้นเหมือนกัน

ฉันว่าเขาคงไม่ต่างจากฉัน คงเจ็บไม่น้อย ถ้ารู้ว่ารักคนสองใจ

        * ไม่เห็นแก่ฉัน ก็นึกซะ ว่าเห็นแก่ความรัก    ฉันขอ ฉันขอไม่มาก แค่เธอ ช่วยตัดสินใจ

                ** อยากบอกเขาว่าเรารักกัน หรืออยากบอกฉัน ว่าเธอรักใคร

                ถ้ารักเขา เธอก็กลับไป ถ้าไม่ใช่ก็อยู่กับฉัน

                อยากบอกเขาว่าเธอขอลา หรืออยากบอกฉัน ว่าเราเลิกกัน

                ฉันรับได้ ถ้าไม่เลือกฉัน แค่อย่าบอกว่าเลือก ทั้งสองคน

ความสุขจากการที่ได้รักใคร คงไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกัน

อยู่แล้วหัวใจไม่อยู่กับฉัน ก็อย่าเลยนะ ฉันว่าเธอน่าจะเข้าใจ

( * , ** )

อยากบอกเขาว่าเรารักกัน หรืออยากบอกฉัน ว่าเธอรักใคร

ถ้ารักเขา เธอก็กลับไป ถ้าไม่ใช่ก็อยู่กับฉัน

อยากบอกเขาว่าเธอขอลา หรืออยากบอกฉัน ว่าเราเลิกกัน

ฉันรับได้ ถ้าไม่เลือกฉัน แม้เธอไม่รักฉัน ฉันรักเธอ
 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...