เนื้อเพลง อย่าขี้โม้ จุ๋ย จุ๋ยส์

คิ โย้ นะ มา อิ โย คุ วา ต๊า เน่ ซิ กา น๊า นี่ อุ คุ ว่า ดา เอ โย คุ โน อา โซ หว่า โค เน่ หว่า 

 

อุ ว่ะ นิ กา อิ โยะ โค โน ชูขี้ คา วา เต๊ เต ซากาเน่โม คุ ว่ะ ตา หว่า อุ ขี้ หว่า ตา เก ดุ

 

         * อย่าขี้โม้ อย่าขี้โม้ อย่าขี้โม้

 

         อย่าขี้โม้ อย่าขี้โม้ อย่าขี้โม้ อย่าขี้โม้

 

คุ ว่ะ นี่ มี คุ ว่ะ ตา เน่ รู น่า คูโวโม้ อี โดเรม่อน โนบีตะ ซิซุกะ ไจแอ้น ซูเนโอะ

 

คิ ว่ะ ตา มา เอ โยะ คุ หว่า โน ชาลาเฮ้ดชาลา ( เย้ ) คุ นา มี โอ โม คุ ดู มี ซี วา ตา เค้ ยู กา น่าย

 

( * , * ) xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...