เนื้อเพลง อะไรก็ได้ 2pcs.

 

รู้ว่าเธอมีเรื่อราวที่คิดไว้ตั้งมากมาย

รู้ว่าเธอวาดความฝันไว้ในใจทุกอย่าง

สิ่งใดที่ทำได้

ขอเธอเดินมากับฉัน ฉันจะพาไป

ไม่ว่าอะไรที่เธอต้องการ ฉันจะตามใจ

ให้เธอได้ เป็นอย่างใจเธอต้องการ

 

แค่อยู่กับฉันอะไรๆ ดีกว่านี้

แค่อยู่กับฉันอะไรๆ เธอเป็นได้ทันที ทุกๆ อย่าง

โลกใบนี้ฉันพร้อมทำให้เธอของเธอ

 

ถ้าอยากเป็น นักร้องฉันพร้อมให้เธอ

ได้ร้องจนสุดเสียง ร้องเพลงตามเสียงหัวใจ

ถ้าอยากเป็น นักว่ายน้ำพร้อมพาเธอไปกระโดดน้ำ

ทุกวันให้เธอผ่อนคลาย

ถ้าอยากเป็น นักฝันพร้อมให้เธอได้ฝันในคืนนี้

พรุ่งนี้เช้ามาพบกันใหม่

ให้เธอมี โลกที่เป็นอะไรก็ได้ ได้ดั่งใจ

ทุกสิ่งที่เธอยากเป็น ฉันพร้อมให้เธอ

 

รู้ว่าบางทีที่เคยใฝ่ฝันมันก็มากมาย

คงดีถ้ามีสักคนที่พร้อมที่จะเข้าใจ

ให้เธอได้ เป็นสิ่งที่ใจเธอต้องการ

 

แค่อยู่กับฉันอะไรๆ ดีกว่านี้

แค่อยู่กับฉันอะไรๆ เธอเป็นได้ทันที ทุกๆ อย่าง

โลกใบนี้ฉันพร้อมทำให้เธอของเธอ

 

ถ้าอยากเป็น นักร้องฉันพร้อมให้เธอ

ได้ร้องจนสุดเสียง ร้องเพลงตามเสียงหัวใจ

ถ้าอยากเป็น นักว่ายน้ำพร้อมพาเธอไป

กระโดดน้ำ ทุกวันให้เธอผ่อนคลาย

ถ้าอยากเป็น นักฝันพร้อมให้เธอได้ฝันในคืนนี้

พรุ่งนี้เช้ามาพบกันใหม่

ให้เธอมี โลกที่เป็นอะไรก็ได้ ได้ดั่งใจ

ทุกสิ่งที่เธอยากเป็น ฉันพร้อมให้เธอ

 

ถ้าอยากเป็น นักร้องฉันพร้อมให้เธอ

ได้ร้องจนสุดเสียง ร้องเพลงตามเสียงหัวใจ

ถ้าอยากเป็น นักว่ายน้ำพร้อมพาเธอไป

กระโดดน้ำ ทุกวันให้เธอผ่อนคลาย

ถ้าอยากเป็น นักฝันพร้อมให้เธอได้ฝันในคืนนี้

พรุ่งนี้เช้ามาพบกันใหม่

ให้เธอมี โลกที่เป็นอะไรก็ได้ ได้ดั่งใจ

ทุกสิ่งที่เธอยากเป็น ฉันพร้อมให้เธอ

 

นักฝันพร้อมให้เธอได้ฝันในคืนนี้

พรุ่งนี้เช้ามาพบกันใหม่

ให้เธอมี โลกที่เป็นอะไรก็ได้ ได้ดั่งใจ

ทุกสิ่งที่เธอยากเป็น ฉันพร้อมให้เธอ

 

ให้เธอมี โลกที่เป็นอะไรก็ได้ ได้ดั่งใจ

ทุกสิ่งที่เธอยากเป็น ฉันพร้อมให้เธอxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...