เนื้อเพลง ฟ้าแดง – แอนดี้

เพลง : ฟ้าแดง

ศิลปิน : แอนดี้

เนื้อเพลง :

สนธยาฟ้าแดง สุรีย์ร้อนแรง โรยอ่อนรอน แสงหม่นมัว

สกุณาเรียกหารังตัว ชะนีเรียกผัว รัวเร้าร่ำกำสรวล

โอ้ชีวิตชีวิตจิตใจ มันหนาวเย็นเป็นไข้ พิไลพิลาศครวญ

สิ้นตะวันสรวลสันต์จาบัลย์รัญจวน

เห็นลาง พบพรางร่างนวล ให้โหยหวนชวนเศร้า

สิ้นแสง สิ้นสีโศลก แดงแฝงแทง ใจเรา

สายัณห์เงื้อมเงา ลบล้างสล้างเสลา จางห้วงหาวพราวใจ

ฟ้าแดง ฟ้าแดงผันแปรเปลี่ยนแปลงแผลง ไป

ตราบอาสัญฉันยังฝันใฝ่

จูบแดนฟ้าอาลัย ฝังรอยรักใคร่ฝากเธอ

(ดนตรี…..)

สิ้นแสง สิ้นสีโศลกแดงแฝง แทงใจเรา

สายัณห์เงื้อมเงา ลบล้างสล้างเสลา จางห้วงหาวพราวใจ

ฟ้าแดง ฟ้าแดงผันแปรเปลี่ยนแปลงแผลงไป

ตราบอาสัญฉันยังฝันใฝ่

จูบแดนฟ้าอาลัย ฝังรอยรักใคร่ฝากเธอ…

Be the first to like.
loading...