????????? subaru – teresa teng

???? : subaru

?????? : teresa teng

????????? :

Me o tojite nanimo miezu

Kanashi-kute me o akereba

Kohoya ni mukau michiyori

Hoka ni mie-ru mono wa nashi

Ah-a .. kudake chiru

Sadame no hoshi tachi yo

Semete.. hisoyaka ni kono mi o terase yo

Wa-re-wa yuku

Haojiroki ho ho no mama de

Wa-re-wa yuku

Saraba subaru yo

Iki o saraba mune no naka

Kogarashi wa naka tsuzukeru

Saredo wa gu mune wa atsuku

Yume-o oi tsuzu keru nari

Ah-a.. san zameku na-mo naki

Hoshi-tachi-yo

Semete azayaka ni

Sono mi-o oware-yo

Ware-mo yuku kokoro-no meizuru mama-ni

Ware-mo yuku

Saraba subaru yo

Ah-a.. itsu no hika

Darekaga kono michi-yo

Ah-a.. itsu no hi ka

darekaga kono michi-yo

Ware wa yuku aiojiroki ho ho no mamade

Ware-wa yuku

Saraba subaru-yo

Ware-wa yuku

Saraba subaru-yo

(Thank you for recall my memory)

Be the first to like.
loading...