เนื้อเพลง ไม่มีใครแทนใครได้ – เอ็ม อรรถพล

เพลง : ไม่มีใครแทนใครได้

ศิลปิน : เอ็ม อรรถพล

เนื้อเพลง :

เธอไม่บอกก็จะไม่ถาม เขานั้นทำอะไรเธอมา

ฉันดูจากน้ำตาที่มี แผลเธอวันนี้บอกแทนได้ทุกอย่าง

ก็แค่อยากให้เธอระบาย ไม่ต้องอายเราเคยเป็นใคร

ร้องไปเถอะ แม้ในวันนี้

ฉันไม่ได้มีสิทธิ์เช็ดน้ำตาที่แก้มเธอ

* จะทำตัวเหมือนเป็นอากาศ ไม่รบกวนหัวใจ

จะไม่ไปสัมผัสถูกร่างกายใดๆ

แค่เพียงจะอยู่ข้างเธอเป็นคนสุดท้าย

** ฉันไม่ได้หวังทำดีให้เธอมารักกัน

ห่วงเธอก็แค่นั้น ไม่ได้คิดฝันอะไรอื่นไกล

ฉันไม่ได้หวังมาแทนที่คนที่ทิ้งเธอ

ก็ตัวฉันรู้และย้ำตัวเองในใจ

เรื่องรักไม่มีใครแทนใครได้ (อยู่แล้ว)

เริ่มต้นใหม่มันยังไม่สาย

แผลที่ใจเป็นธรรมดา

เนิ่นนานกว่าร่องรอยที่มี

จะหายคืนและดีสิ่งนี้เธอคงได้เข้าใจ

( * , ** )

แต่ถ้าเธอเหนื่อยล้า จนอยากหาใคร

มาช่วยประคองใจไว้ ถ้าเธอไม่ถือ

ฉันเองก็พร้อม จะโอบกอดเธอด้วยใจ

( * , ** )

เธอไม่บอกก็จะไม่ถาม

You won’t tell me, I won’t ask

เขานั้นทำอะไรเธอมา ฉันดูจากน้ำตาที่มี

He did something to you, I see from the tears you have.

แผลเธอวันนี้ บอกแทนได้ทุกอย่าง

Your wounds today can give away everything

ก็แค่อยากให้เธอระบาย

I only want you to let it out

ไม่ต้องอายเราเคยเป็นใคร ร้องไปเถอะ

No need to be embarrassed of who we used to be, let’s talk about it

แม้ในวันนี้ ฉันไม่ได้มีสิทธิ์เช็ดน้ำตาที่แก้มเธอ

though today I don’t have the right to wipe the tears from your cheek

* จะทำตัวเหมือนเป็นอากาศ ไม่รบกวนหัวใจ

You act like it’s the air, your heart’s not bothered

จะไม่ไปสัมผัสถูกร่างกายใดๆ

I won’t touch you physically

แค่เพียงจะอยู่ข้างเธอ เป็นคนสุดท้าย

Just will be at your side, be the last person

** ฉันไม่ได้หวังทำดีให้เธอมารักกัน

I didn’t try to be good to get you to fall in love with me

ห่วงเธอก็แค่นั้น ไม่ได้คิดฝันอะไรอื่นไกล

I was just worried about you, I didn’t dream of anything further

ฉันไม่ได้หวังมาแทนที่คนที่ทิ้งเธอ

I didn’t aim to replace the person who left you

ก็ตัวฉันรู้ และย้ำตัวเองในใจ

I realize, and I repeat myself in my heart

เรื่องรักไม่มีใครแทนใครได้(อยู่แล้ว)

In love, no one can replace anyone (at all)

เริ่มต้นใหม่มันยังไม่สาย

Start over, it’s not too late

แผลที่ใจเป็นธรรมดา เนิ่นนานกว่าร่องรอยที่มี

Your wounded heart is common, earlier it was cracked

จะหายคืนและดี สิ่งนี้เธอคงได้เข้าใจ

By tonight it will mend, this thing you might be able to understand

(ซ้ำ * , **)

แต่ถ้าเธอเหนื่อยล้าจนอยากหาใครมาช่วยประคองใจไว้

But if you’re tired and want to look for someone, please be careful with your heart

ถ้าเธอไม่ถือ ฉันเองก็พร้อมจะโอบกอดเธอด้วยใจ

If you don’t push me away, I’ll be ready to happily embrace you.

(ซ้ำ * , **)

Be the first to like.
loading...