เนื้อเพลง อยากให้รู้ – เม จีระนันท์ กิจประสาน

เพลง : อยากให้รู้

ศิลปิน : เม จีระนันท์ กิจประสาน

เนื้อเพลง :

..อยากบอกตัวเธอเหลือเกิน..ว่าใจฉันไม่เหมือนเมื่อก่อนนั้น..

ดูอบอุ่นทุกครั้งเมื่อเธออยู่ข้างฉัน..บางครั้งยังเคยแอบคิดถึงเธอ

..แปลกใจตัวเองเหมือนกัน นี่ตัวฉันรักเธอแล้วใช่มั๊ย ?..

มีสิ่งหนึ่งที่รู้คือเธออยู่ในใจ เป็นเหมือนใครคนหนึ่งที่สำคัญ

..อยากให้เธอได้รู้ความจริง..บางสิ่งในใจ..

เ ก็ บ เ อ า ไ ว้ ข้ า ง ใ น . . เ พื่ อ ร อ เ ว ล า

..อยากให้เธอนั้นคิดตรงกัน..ใจผูกพันใจ..

จ า ก วั น นี้ เ รื่ อ ย ไ ป . . จ ะ มี แ ต่ เ พี ย ง เ ธ อ

..อยากให้เธอรู้ความจริง..ให้เธอได้รู้ความจริง..

..ใครที่มีความรักในใจ..ก้อจะรู้ว่ารักคือสิ่งที่ดี..

มีคืนและวันที่งดงาม..เกิดจากรักนั้นคือความสุขในใจ

Be the first to like.
loading...
LINE it!