เนื้อเพลง dao xiang – jay chou

เพลง : dao xiang

ศิลปิน : jay chou

เนื้อเพลง :

ตุ้ย เจ้อ เก้อ ซื่อ เจี้ย หยูร กว่อ

หนี่ โหย่ว ไท่ ตวอ เตอ เป้า เยวี่ยน

เตี๋ย เต่า เลอ

โจ้ว ปู้ ก่าน จี้ ซวี่ หวั่ง เฉียน โจ่ว

เหวย เสิน เมอ

เหริน เย่า เจ้อ เมอ เตอ ชุ่ย รว่อ

ตว้อ ลว่อ

ฉิ่ง หนี่ ต่า ไค เตี้ยน ซื่อ คั่น คั่น

ตวอ เส่า เหริน

เหวย เซิง มิ่ง ไจ้ หนู่ ลี่ หย่ง ก่าน

เตอ โจ่ว เซี่ย ชวี่

หว่อ เมิน ซื่อ ปู๋ ซื่อ ไก จือ จู๋

เจิน ซี อี เชีย

โจ้ว ซ่วน เหมย โหย่ว หย่ง โหย่ว

* ไห จี้ เตอ หนี่ ซวอ เจีย ซื่อ

เหวย อี เตอ เฉิง เป่า

สุย เจอ เต้า เซียง เหอ

หลิว จี้ ซวี่ เปิน เผ่า

เหวย เหวย เซี่ยว

เสี่ยว สือ โฮ่ว เตอ ม่ง

หว่อ จือ เต้า

ปู๋ เย่า คู ยร่าง อิ๋ง หั่ว

ฉง ไต้ เจอ หนี่ เถา เผ่า

เซียง เจียน เตอ เกอ เหยา

หย่ง เหยวี่ยน เตอ อี เค่า

หุย เจีย ปา

หุย เต้า จุ้ย ชู เตอ เหม่ย ห่าว /

ปู๋ เย่า เจ้อ เมอ หรง

อี้ โจ้ว เสี่ยง ฟ่าง ชี่

โจ้ว เซี่ยง หว่อ ซวอ เตอ

จุย ปู้ เต้า เตอ ม่ง เสี่ยง

ฮว่าน เก้อ ม่ง ปู้ โจ้ว เตอ เลอ

เหวย จื้อ จี่ เตอ เหริน

เซิง เซียน เยี่ยน ซ่าง เซ่อ

เซียน ป่า อ้าย ถู ซ่าง

สี่ ฮวาน เตอ เหยียน เซ่อ

เซี่ยว อี เก้อ ปา

กง เฉิง หมิง โจ้ว ปู๋ ซื่อ มู่ ตี้

ยร่าง จื้อ จี่ ไคว่ เล่อ

ไคว่ เล่อ เจ้อ ไฉ เจี้ยว

จว้อ อี้ อี้

ถง เหนียน เตอ จื่อ เฟย จี

เซี่ยน ไจ้ จง อวี๋ เฟย

หุย หว่อ โส่ว หลี่

สว่อ เว่ย เตอ น่า ไคว่ เล่อ

ชื่อ เจี่ยว ไจ้ เถียน หลี่ จุย ชิง ถิง

จุย เต้า เล่ย เลอ

โทว ไจ สุ่ย กว่อ เป้ย มี่

ฟง เก่ย ติง เต้า พ่า เลอ

เสย ไจ้ โทว เซี่ยว เนอ

หว่อ เค่า เจอ เต้า เฉ่า เหริน

ชุย เจอ ฟง

ช่าง เจอ เกอ

ซุ่ย เจอ เลอ

Oh Oh

อู่ โฮ่ว จี๋ ทา ไจ้ ฉง หมิง

จง เกิ้ง ชิง ชุ่ย

Oh Oh

หยาง กวาง ส่า ไจ้

ลู่ ซ่าง โจ้ว ปู้ พ่า ซิน ซุ่ย

เจิน ซี อี เชีย

โจ้ว ซ่วน เหมย โหย่ว หย่ง โหย่ว

對這個世界如果你有太多的抱怨

dui zhe ge shi jie ru guo ni you tai duo de bao yuan

Look out to this world [around you] if you have too many grievances,

跌倒了就不敢繼續往前走

die dao le jiu bu gan ji xu wang qian zou

After fallen, you lose the courage to move forward

為什麼人要這麼的脆弱 墮落

wei shen me ren yao zhe me de cui ruo duo luo

Why do people need to be so weak and useless?

請你打開電視看看

qing ni da kai dian shi kan kan

Please switch on the television and see for yourself

多少人為生命在努力勇敢的走下去

duo shao ren wei sheng ming zai nu li yong gan de zou xia qu

So many people living their lives working hard and moving forward

我們是不是該知足

wo men shi bu shi gai zhi zu

Shouldnt we be content,

珍惜一切 就算沒有擁有

zhen xi yi qie jiu suan mei you yong you

Cherish everything even if we dont possess them

*Chorus Starts*

還記得你說家是唯一的城堡

hai ji de ni shuo jia shi wei yi de cheng bao

Still remember you said home is the only castle

隨著稻香河流繼續奔跑

sui zhe dao xiang he liu ji xu ben pao

I continued running following the paddy fragrance, the flowing stream

微微笑 小時候的夢我知道

wei wei xiao xiao shi hou de meng wo zhi dao

Smiling, I know [this is] the childhood dreams

不要哭讓螢火蟲帶著你逃跑

bu yao ku rang ying huo chong dai zhe ni tao pao

Dont cry, let the fireflies take you away

鄉間的歌謠永遠的依靠

xiang jian de ge yao yong yuan de yi kao

You can always depend in folk songs

回家吧 回到最初的美好

hui jia ba hui dao zui chu de mei hao

Go home, return to the happy past

*Chorus Ends*

不要這麼容易就想放棄 就像我說的

bu yao zhe me rong yi jiu xiang fang qi jiu xiang wo shuo de

Dont give up so easily, just like what I said,

追不到的夢想 換個夢不就得了

zhui bu dao de meng xiang huan ge meng bu jiu de liao

If the dream cant be reached, just follow another dream

為自己的人生鮮艷上色

wei zi ji de ren sheng xian yan shang se

First, add bright colours to your own life

先把愛塗上喜歡的顏色

xian ba ai tu shang xi huan de yan se

First, paint love on your favourite colour

笑一個吧 功成名就不是目的

xiao yi ge ba gong cheng ming jiu bu shi mu di

Smile, fame and success isnt the aim

讓自己快樂快樂這才叫做意義

rang zi ji kuai le kuai le zhe cai jiao zuo yi yi

Be happy, happiness is the whole meaning

童年的紙飛機 現在終於飛回我手裡

tong niang de zhi fei ji xian zai zhong yu fei hui wo shou li

The paper plane of childhood [that I released] finally return back to me

所謂的那快樂 赤腳在田裡追蜻蜓追

Be the first to like.
loading...