เนื้อเพลง เย้ยฟ้าท้าดิน – ดัง พันกร

เพลง : เย้ยฟ้าท้าดิน

ศิลปิน : ดัง พันกร

เนื้อเพลง :

ฟ้า….หัวเราะเยาะข้า ชะตาหรือ

ดินนั้นถือ อภิสิทธิ์ ชีวิต ข้า

พรหมลิขิต ขีด เส้น เกณฑ์ชะตา

ฟ้า อินทร์ พรหม ยมพญา ข้า หรือเกรง

ฟ้า หัวเราะ เยาะเย้ย เหวยเหวยฟ้า

พสุธา อย่าครวญว่า ข้า ข่มเหง

เย้ย ทั้งฟ้า ท้าทั้งดิน สิ้น ยำเกรง

หรือใคร เก่ง เกิน ข้า ฟ้า ดินกลัว

ข้า ขอ ลิขิต ชีวิตข้าเอง ไม่เกรง ดิน ฟ้า

อีก พื้นพสุธา พญายม พรหมอินทร์ ทั่ว

ข้า กระทำ แต่กรรมดี มีหรือจะกลัว

มิใช่ใจชั่ว ลืม ตัว หลง ลำพอง

อัน สวรรค์ อยู่ในอก นรก นั่น หรือ

ข้า ก็ถือ อยู่ในใจ ไม่ หม่น หมอง

ละ การ ทำ ชั่ว ควรหรือจะกลัว นรก มั่นปอง

หาก ทำดี ฟ้าดินต้อง คุ้ม ครอง เอย

Be the first to like.
loading...