เนื้อเพลง Oh Ah Oh – BIGBANG

เพลง : Oh Ah Oh

ศิลปิน : BIGBANG

เนื้อเพลง :

get a move on let’s go high way

burn the bridge it’s the big bang

baby tell me girl

ออ ดี ซุม มอด กี เอ เน คี ออก จู มอ นี เอ

เน กา นอ ฮัน เท มู ซึน คึน ชเว ชยด กี เอ

มัว กา คือ รี ชอล รยอด กี เอ

นัล ตก ตก ฮี พวาi got you got you อัน นด ชิน ดา

everything’s about you

นอ มู ซา ราง เฮ โด ชเว กา ดเว นา

ทัน ฮัน ชุม มี เช กา ดเว กา

ชี คือ รอ อุน ชา มยอง ชด โส รี ชิง คือ รอ อุน นอ อี มก โซ รี

โอ นึล โด อา ชิม พุ ทอ เน เซง กัก เก คเ นึน อี โค ทด ฮี

นา คา คือ นม เต มุน นี กอม อา นึม พี ชี มด ฮัล ซา จอง อี กอน

i don’t give a I need you right now

I miss you right now

what you waiting for (นอล คี ดา รี นึน นา)

อา มู รอน มัล ออบ ซี (เน ซน อึล ชับ โก)

โช กึม มัน ดอ come on closer

นอ รึล ฮยาง เฮ let’s go love soldier

โอ อา โอ โอ อา โอ วา อู วา

คา จี มัล รา โก เช บัล ฮู ฮเว ฮัล คอ รา โก

โอ อา โอ โอ อา โอ วา อู วา

นอล โพ มยอน ยก กี นา วา คือ เร โด ชด ดา โก

กา กา กา bye bye bye baby

(ทา ชิน นุน เอ ตวี จี มา นี เน ดุล ดา go run)

ดา ดา ดา lie lie lie baby

(ซา ราง อุด กี จี มา ออล มา นา กา นา go run)

เน กา เฮ ดัล รัน คอน ทา เฮ ชวี ซอ

นึล ฮิม ดึล เต มยอน เน กา ดัล เร ชวี ซอ

คือ รอน เด นอน ตอ นา คา เน พอล เซ

(baby come back to me)

โอ นึล นอ อี คือ นัม จัล มัน นัด ซอ

คือ ยอพ เอน นี กา อา นี ยอด ซอ

คี รี คี รี อา จู ชัล มัน นัด ซอ

(baby come back to me)

what you waiting for (นอล คี ดา รี นึน นา)

อา มู รอน มัล ออบ ซี (เน ซน อึล ชับ โก)

โช กึม มัน ดอ come on closer

นอ รึล ฮยาง เฮ let’s go love soldier

โอ อา โอ โอ อา โอ วา อู วา

คา จี มัล รา โก เช บัล ฮู ฮเว ฮัล คอ รา โก

โอ อา โอ โอ อา โอ วา อู วา

นอล โพ มยอน ยก กี นา วา คือ เร โด ชด ดา โก

อา มู รอน อี ยู ออบ ซี เน เอ เก ทัล รยอ กา

นอ โด เน มัม กวา คัท ดา มยอน

คี ดา รยอด ดัน ดึด ชี นา เอ เก อัน กยอ บวา

run to me lady

ชา กู มัน มอล ออ ชยอ คา นึน เน เก จี ชยอ กา

อา จิก นึด จี อัน ลัด ดา มยอน

baby plz you & me (together forever)

อี ชา ริล ชี กิล เก

โอ อา โอ โอ อา โอ วา อู วา

คา จี มัล รา โก เช บัล ฮู ฮเว ฮัล คอ รา โก

โอ อา โอ โอ อา โอ วา อู วา

นอล โพ มยอน ยก กี นา วา คือ เร โด ชด ดา โก

กา กา กา bye bye bye baby

(ทา ชิน นุน เอ ตวี จี มา นี เน ดุล ดา go run)

ดา ดา ดา lie lie lie baby

(ซา ราง อุด กี จี มา ออล มา นา กา นา go run)

Be the first to like.
loading...