เนื้อเพลง จะมีสักวันที่เป็นของฉันมั้ย – Seven Days

เพลง : จะมีสักวันที่เป็นของฉันมั้ย

ศิลปิน : Seven Days

เนื้อเพลง :

Pim : เธอเป็นคนดีเธอมีเวลาให้ทุกคน

Jam : จะวันอะไรเธอยังเป็นคนของสังคม

Pim : ใครๆ เขาก็ชื่นชม

Jam : แค่นึกๆ มันก็น่าภูมิใจ

Mila : เธอมีบางมุมที่ใครต่อใครก็ต้องการ

Jinny : เจอกันไม่นานเพื่อนเธอโทร.ตามก็ต้องไป

Mila : ก็พอรู้ ก็เข้าใจ

Jinny : เพียงบางทีมันอยากถามจริงๆ

Hook

Pim : ไม่รู้พอจะมี สักวันที่เป็นของฉันมั๊ย

Waii : สมมุติว่าวันใด ฉันไม่สบายขึ้นมา แล้วมันเหงา

Faye : ให้กันได้เปล่า เวลาที่มีค่าของเธอ

Hook2

Waii : อยากขอเพียงแค่มี สักวันให้เธอมองตาฉัน

Faye : ใกล้ชิดกันทั้งวัน ทำตัวติดกันนานๆ ไม่ได้เหรอ

Pim : มีเรื่องต้องบอกกับเธอเพียงแค่ลำพัง

Fay : วันวาเลนไทน์ ไม่มีดอกไม้ไม่ว่าเลย

Meen : ในวันเกิดฉันไม่มีของขวัญไม่ว่ากัน

Faye : แค่เรื่องเดียวที่สำคัญ

Meen : ขอแค่เพียงข้างๆ ฉันมีเธอ

Hook

Meen : ไม่รู้พอจะมี สักวันที่เป็นของฉันมั๊ย

Jinny : สมมุติว่าวันใด ฉันไม่สบายขึ้นมา แล้วมันเหงา

Mila : ให้กันได้เปล่า เวลาที่มีค่าของเธอ

Hook2

Jinny : อยากขอเพียงแค่มี สักวันให้เธอมองตาฉัน

Mila : ใกล้ชิดกันทั้งวัน ทำตัวติดกันนานๆ ไม่ได้เหรอ

Meen : มีเรื่องต้องบอกกับเธอเพียงแค่ลำพัง

Waii

เธอว่างวันนี้ เธอว่างวันนี้ เธอจะทำอะไร

เธอว่างตอนนี้ เธอว่างตอนนี้ เธอจะนั่งคิดถึงใคร

ไม่ได้มาเซ้า ไม่ได้มาซี้ แค่อยากให้สนใจ นะเธอ นะเธอ .. .

เวลาเธอเยอะ เวลาเธอแยะ มันก็ไม่สำคัญ

ถ้าไม่มีเธอ ถ้าไม่มีเธอ ที่มาคอยอยู่ด้วยกัน

ไม่ได้อย่างโน้น ไม่ได้อย่างงี้ มันก็แค่ เหงาจัง

Hook

Pim : ไม่รู้พอจะมี สักวันที่เป็นของฉันมั๊ย

Jam : สมมุติว่าวันใด ฉันไม่สบายขึ้นมา แล้วมันเหงา

Faye : ให้กันได้เปล่า เวลาที่มีค่าของเธอ

Hook2

Jinny : อยากขอเพียงแค่มี สักวันให้เธอมองตาฉัน

Jam : ใกล้ชิดกันทั้งวัน ทำตัวติดกันนานๆ ไม่ได้เหรอ

Mila : มีเรื่องต้องบอกกับเธอเพียงแค่ลำพัง

Jam : มีเรื่องต้องบอกกับเธอเพียงแค่ลำพัง

……………………………….

เธอเป็นคนดี เธอมีเวลาให้ทุกคน

ter bpen kon dee ter mee way-laa hai took kon

You’re a good person, you have time for everyone

จะวันอะไรเธอยังเป็นคนของสังคม

ja wan a-rai ter yang bpen kon kong sang-kom

No matter what day it is, you’re still a public person

ใครๆ เขาก็ชื่นชม

krai-krai kao gor cheun chom

Everybody admires you

แค่นึกๆ มันก็น่าภูมิใจ

kae neuk-neuk man gor naa poom jai

Just thinking about it, you should be proud

เธอมีบางมุมที่ใครต่อใครก็ต้องการ

ter mee baang moom tee krai dtor krai gor dtong gaan

You have some traits that anyone would want

เจอกันไม่นานเพื่อนเธอโทรตามก็ต้องไป

jer gan mai naan peuan ter toh dtaam gor dtong bpai

Not long after meeting you, your friend calls and you have to go

ก็พอรู้ ก็เข้าใจ

gor por roo gor kao jai

I know, I understand

เพียงบางทีมันอยากถามจริงๆ

piang baang tee man yaak taam jing-jing

It’s just sometimes I really want to ask you

* ไม่รู้พอจะมี สักวันที่เป็นของฉันมั๊ย

mai roo por ja mee sak wan tee bpen kong chan mai

I don’t know if there’ll ever be a day that you’ll be mine?

สมมุติว่าวันใด ฉันไม่สบายขึ้นมา แล้วมันเหงา

som moot waa wan dai chan mai sa-baai keun maa laew man ngao

What if one day I suddenly don’t feel well and get lonely?

ให้กันได้เปล่า เวลาที่มีค่าของเธอ

hai gan daai bplao way-laa tee mee kaa kong ter

Would you be able to give me your valuable time?

อยากขอเพียงแค่มี สักวันให้เธอมองตาฉัน

yaak kor piang kae mee sak wan hai ter mong dtaa chan

I only want a day that you’ll look into my eyes

ใกล้ชิดกันทั้งวัน ทำตัวติดกันนานๆ ไม่ได้เหรอ

glai chit gan tang wan tam dtua dtit gan naan-naan mai daai lor

To be near each other for the whole day, stick to one another for a long time, can’t we?

มีเรื่องต้องบอกกับเธอเพียงแค่ลำพัง

mee reuang dtong bok gap ter piang kae lam pang

There’s something I want to tell you alone

วันวาเลนไทน์ ไม่มีดอกไม้ไม่ว่าเลย

wan-waa-len-tai mai mee dok maai mai waa loie

Valentine’s Day, even if you don’t get me any flowers

ในวันเกิดฉันไม่มีของขวัญไม่ว่ากัน

nai wan gert chan mai mee kong-kwan mai waa gan

My birthday, even if you don’t get me any presents

แค่เรื่องเดียวที่สำคัญ

kae reuang dieow tee sam-kan

The one thing that’s important…

ขอแค่เพียงข้างๆ ฉันมีเธอ

kor kae piang kaang-kaang chan mee ter

I just ask for you to be next to me

(*)

เธอว่างวันนี้ เธอว่างวันนี้ เธอจะทำอะไร

ter waang wan nee ter waang wan nee ter ja tam a-rai

You’re free today, you’re free today, what will you do?

เธอว่างตอนนี้ เธอว่างตอนนี้ เธอจะนั่งคิดถึงใคร

ter waang dton nee ter waang dton nee ter ja nang kit teung krai

You’re free right now, you’re free right now, who will you miss?

ไม่ได้มาเซ้า ไม่ได้มาซี้ แค่อยากให้สนใจ

mai daai maa sao mai daai maa see kae yaak hai son-jai

I don’t mean to bother, I don’t mean to harrass, I just want you to be interested

นะเธอ นะเธอ

na ter na ter

Please? Please?

เวลาจะเยอะ เวลาจะแยะ มันก็ไม่สำคัญ

way-laa ja ye way-laa ja yae man gor mai sam-kan

However much time there is, it’s not important

ถ้าไม่มีเธอ ถ้าไม่มีเธอ ที่มาคอยอยู่ด้วยกัน

taa mai mee ter taa mai mee ter tee maa koi yoo duay gan

If I don’t have you, if I don’t have you with me

ไม่ได้อย่างงู้น ไม่ได้อย่างงี้ มันก็แค่เหงาจัง

mai daai yaang ngoon mai daai yaang ngee man gor kae ngao jang

It’s not this, it’s not that, it’s just that I’m lonely

(*)

มีเรื่องต้องบอกกับเธอเพียงแค่ลำพัง

mee reuang dtong bok gap ter piang kae lam pang

There’s something I want to tell you alone

Be the first to like.
loading...