เนื้อเพลง น้ำกรดแช่เย็น – รังษี เสรีชัย

เพลง : น้ำกรดแช่เย็น

ศิลปิน : รังษี เสรีชัย

เนื้อเพลง :

Abหัวอกระทม ซานซมมาถึงที่นี่

ได้ฟังวจี แจ่มใสไพเราะชวนฟัง

ฝ่าแดดร้อน มาพบร่มไม้ใบบัง

เริ่มมีความหวังเริ่มมีชีวิต ชีวา

หวานชื่นน้ำคำ ยังจำประทับดวงจิต

เรื่องเบื่อชีวิต เลิกคิดมาหลายเวลา

ปล่อยเรื่องช้ำ ลอยทิ้งแม่น้ำคงคา

สองเราสัญญา ร่วมชีวาก่อร่างสร้างตัว

ที่แท้ ไม่มีแค่เพียงเราสอง

ยังมีหุ้นใหญ่หุ้นรอง

หลายสาขาเสียจนน่ากลัว

รักแสนรัก สุดหักใจจะถอนตัว

ใจร้าวระรัว สุดรักสุดหักให้หาย

น้องยื่นน้ำเย็น พี่เห็นก็คว้ามาดื่ม

ด้วยจิตใจปลื้ม ว่าร้อนคงถอนคงคลาย

กว่าจะรู้ ว่าน้องให้ของกินตาย

ทุรนทุราย ด้วยพิษร้าย “น้ำกรดแช่เย็น”

ที่แท้ ไม่มีแค่เพียงเราสอง

ยังมีหุ้นใหญ่หุ้นรอง

หลายสาขาเสียจนน่ากลัว

รักแสนรัก สุดหักใจจะถอนตัว

ใจร้าวระรัว สุดรักสุดหักให้หาย

น้องยื่นน้ำเย็น พี่เห็นก็คว้ามาดื่ม

ด้วยจิตใจปลื้ม ว่าร้อนคงถอนคงคา

กว่าจะรู้ ว่าน้องให้ของกินตาย

ทุรนทุราย ด้วยพิษร้าย “น้ำกรดแช่เย็น”

Be the first to like.
loading...