เนื้อเพลง แม้วันเปลี่ยน – Dr. Fuu

เพลง : แม้วันเปลี่ยน

ศิลปิน : Dr. Fuu

เนื้อเพลง :

ทางแสนไกลที่เรา ร่วมเดินและฝ่ามา

ยังอีกตั้งไกล กว่าที่เราจะไปถึง

อย่าไปคิดกังวนใดๆ เธอคนดี

คืนนี้จงหลับไหล ไม่ว่ามันจะเป็นยังไง

ร้ายแรงยังไง จงมั่นใจ ว่าเธอจะมีฉัน

แม้วันเปลื่่ยนไป ฉันยังเป็นอย่างเดิม

เป็นเหมือนเมื่อวาน ไม่ว่าพรุ่งนี้จะร้ายจะแรงแค่ไหน

ขอเพียงถ้าเธอ มั่นใจว่าจะไม่ทิ้งกันไปไหนก่อน

ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะมีแต่เธอ

ล้มและขุกคลานมาด้วยกัน ไม่ถ้อยไม่ถอดใจ

แม้ว่าเส้นทาง ที่ฉันเดิน จะไม่ถึง

อย่าไปคิดกังวนใดๆ เธอคนดี

คืนนี้จงหลับไหล ไม่ว่ามันจะเป็นยังไง

ร้ายแรงยังไง จงมั่นใจ ว่าเธอจะมีฉัน

แม้วันเปลื่่ยนไป ฉันยังเป็นอย่างเดิม

เป็นเหมือนเมื่อวาน ไม่ว่าพรุ่งนี้จะร้ายจะแรงแค่ไหน

ขอเพียงถ้าเธอ มั่นใจว่าจะไม่ทิ้งกันไปไหนก่อน

ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะมีแต่เธอ

เธอจะมีแต่ฉันตลอดไป เธอจะมีแต่รักตลอดไป

ไม่มีใครคนไหนมาเปลื่ยนใจฉันไม่มี

จะดูแลเธอนั้นตลอดไป แม้ว่าฉันคนนี้จะไม่ดีพอก็ตาม

(หนทางอีกแสนไกล)

แม้วันเปลื่้ยนไป ฉันยังเป็นอย่างเดิม

เป็นเหมือนเมื่อวาน ไม่ว่าพรุ่งนี้จะร้ายจะแรงแค่ไหน

ขอเพียงถ้าเธอ มั่นใจว่าจะไม่ทิ้งกันไปไหนก่อน

ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะมีแต่เธอ

แม้วันเปลื่ยนฉันไม่เปลื่ยนไป จะมีแต่เธอ

แม้วันเปลื่ยนฉันไม่เปลื่ยนไป

แม้วันเปลื่ยนฉันไม่เปลื่ยนใจ จะมีแต่เธอ

แม้วันเปลื่ยนฉันไม่เปลื่ยนใจ

Be the first to like.
loading...