เนื้อเพลง ฝังไว้ในผืนดิน – บิลลี่ โอแกน

เพลง : ฝังไว้ในผืนดิน

ศิลปิน : บิลลี่ โอแกน

เนื้อเพลง :

วันและคืนที่เวียนหมุนผ่าน ผ่านชีวิตที่ทนมานานเหลือเกิน มันเกินจะทนแล้วใจ

ทำอะไรให้เธอทุกอย่าง วาดความหวังด้วยความจริงจังยิ่งใหญ่ ไม่เหลืออะไรให้เห็นกันเลย

มีสิ่งเดียวก็คือช้ำใจ แบกเอาไว้มากมายเกินไปเหลือทน ไม่รู้จะโยนให้ใคร

บนแผ่นดินที่มันกว้างใหญ่ หากจะพอฝังความตรอมใจที่มี ชีวิตคงดีกว่าที่เป็นมา

เจ็บใจนักเพราะรักมากไป ไม่เตรียมใจซะบ้าง ไม่ระวังก็เพราะมัวแต่ไว้ใจ

เก็บความหวังจริงจังที่ให้ไป ฝังลงในผืนดินแล้วลืมมันให้สิ้นไปจากใจเสียคงดี

วันและคืนที่เวียนหมุนผ่าน ผ่านชีวิตที่ทนมานานเหลือเกินมันเกินจะทนแล้วใจ

บนแผ่นดินที่มันกว้างใหญ่ หากจะพอฝังความตรอมใจที่มี ชีวิตคงดีกว่าที่เป็นมา

เจ็บใจนักเพราะรักมากไป ไม่เตรียมใจซะบ้าง ไม่ระวังก็เพราะมัวแต่ไว้ใจ

เก็บความหวังจริงจังที่ให้ไป ฝังลงในผืนดินแล้วลืมมันให้สิ้นไปจากใจเสียคงดี

Be the first to like.
loading...