เนื้อเพลง kiss the baby sky – Tohoshinki

เพลง : kiss the baby sky

ศิลปิน : Tohoshinki

เนื้อเพลง :

ซุตโตะโบคุนิวะมาบุชิคัตตะ โซวเอกาโอกะนิอาอุคิมิ

โมอุ นะคานะอิเดะ ดาคิชิเมะตาคุนารุคาระ คิมินิ

Goodbye Goodbye ซาโยนาระวะ อิวานาอิ

ดะคาระซาคินิเซะโวะมุเคเตะ You’ll be fine still be mind

Baby sky All the dreams and hopes made of your eyes

อะชิตะโมะคิตโตะฮาเรรุ โซโนะมามะโนะคิมิเดะอิเตะ with me

Another day เมจิเมะเตะ ฟุโตะคิดุอิตะ

เคจิซุนิอาอิตะซาชินโนะฟุตาริวะ อิสึมาเดโมะวารัตเตะอิโระ

Goodday Goodtime สึซุนเดะอิตะ Your heart

โซระนิเทะโอบะบะชิฮานัตสึ Kiss the blue sky your sky

Baby sky All the dreams and hopes made of your eyes

อะชิตะโมะคิตโตะฮาเรรุ โซโนะมามะโนะคิมิเดะอิเตะ with me

※ RAP

TVXQ!My Hero,My Max,My U-know,My Xiah,My Micky

We are the one! eternally!

Every time I see your smile on the pictures

my heart cant imagine how it wants,

how it’s supposed to feel.

I’m singing, (it’s my voice),

all your hugs and kisses…

Again we can go back to our good old days,

all I do is reminisce this time.

Today, it was you and I.

Darling, I know you can give me no more.

Every line you wrote, that smile,

time to move on

Never cry, Never ever hide of myself prime

มิราอิวะคิตโตะวาราอุ โซโนมามะโนะคิมิเดะอิเตะ with me

Baby sky All the dreams and hopes made of your eyes

อะชิตะโมะคิตโตะฮาเรรุ โซโนะมามะโนะคิมิเดะอิเตะ with me

credit: once1304 @ tvxq thailand.com

Be the first to like.
loading...