เนื้อเพลง ยอยศพระลอ – ชินกร ไกรลาศ

เพลง : ยอยศพระลอ

ศิลปิน : ชินกร ไกรลาศ

เนื้อเพลง :

รอย รูปอินทร์ หยาด ฟ้า เออ

มา อ่า องค์ ในหล้าแหล่งให้ คน ชม

งาม สม เออ ขุนลอท้าว

น้ำพระทัย ณ หัวเจ้ายิ่ง แม่กาหลง

ยาม พระทรง คชสาร เออ

พระยิ่งหาญ ยิ่งกล้า เกินพระยา สีหราช

ท้าวกลาง ศึกพระบาทเจ้า

ล้านโลกใครบ่เท่าพ่อขุน แมน-สรวง

ลา ลาลาลาลาลา ลา ลาลาลาลาลา

รูป ดังองค์อินทร์

หยาดฟ้า มาสู่ดิน

โสภิณดังเดือนดวง

เหนือแผ่น ดินแดนสรวง

เหนือปวง หนุ่มใด

ลาลาลาลาลา

ลา ลาลาลาลาลา

เหล่าอนงค์ หลงสวาท

ยอมเป็นทาส รักบำเรอ

นามขุนลอ ท้าวเธอ

ทรงสถิตย์ ณ ทรวงใจ

ลุ่มแม่กา หลงเจ้า

หรือจะเท่า ถึงครึ่ง

แม้น้อยหนึ่ง น้ำหทัย

เมื่อทรง คชสาร

พระยิ่งหาญ ยิ่งกล้า

ลาลาลาลาลาลา

ดั่ง พระยา สีหราชผู้เป็น ใหญ่

ลาลาลาลาลาลา

ใช่เพียง ศึกรบ สยบพระ ทรง-ชัย

แม้ ใน ศึกรัก พระยังยิ่งใหญ่

ลาลาลาลาลาลา

นาถ-อนงค์ ปลงใจ ใคร่อิง อุ่น

ลาลาลาลาลาลา

นับล้าน โล-กาล้วน บ่ควรคู่บุญ

ดั่งพ่อขุน ลา ลา

แมนสรวง เอย

Be the first to like.
loading...