เนื้อเพลง ลาแล้วเวียงขวัญ – นันทิดา

เพลง : ลาแล้วเวียงขวัญ

ศิลปิน : นันทิดา

เนื้อเพลง :

ลาลาแล้วลาฟ้าเชียงใหม่หวิวในอุรา

สุขเกินร่มฟ้าแดนใด

ทั้งแผ่นดิ นนี้เป็นที่ฝังใจ

ข้านี้จากไปอยู่ไกลแค่ไหนก็ไกลแต่กาย

ลาลาแล้วลาแล้วอ่างแก้ววับแววด้วยชล

ร่วมใจท่วมท้นไม่คลาย

สวนดอกแดนรักร่มสักสบาย

ที่พักผ่อนกายโอ้ใจข้าหายใจหายก่อนลา

ถึงกายร้างไกลใจอยู่เคียงเวียงนิจนิรันดร์

ลาแล้วเวียงขวัญแค่ตา

เคยอาศัยขุดทองของปัญญา

เวียงสำคัญขวัญใจข้าที่เป็นฟ้าหทัย

ลาลาแล้วมวลมิตรเคยร่วมสวมทรวงผูกพัน

แต่มีเพื่อนนั้นแทรกใจ

ถึงจากเวียงขวัญเรานั่นร้างไกล

จากแล้วแต่ใจห่างไปแค่ไหนไม่ร้างเวียงขวัญ

Be the first to like.
loading...