เนื้อเพลง แร้งคอย – คาราบาว

เพลง : แร้งคอย

ศิลปิน : คาราบาว

เนื้อเพลง :

ณ.ที่แห่งนี้เคยมีแร้งคอย

เฝ้าจับจ้องมองผู้คนล้มหาย

คือผู้เดินทางรอนแรมสัญจร

จะข้ามป่าเขา..ดงพญาไฟ

อันมีสายน้ำทอดยาวสุดตา

มีทิวเทือกผาท้าทายแดดลม

นุ่งห่มผืนฟ้าทุ่งนาแก่งคอย

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย..เฝ้าคอย

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

ตรงที่อีแร้งเฝ้าคอย..เฝ้าคอย

….ดนตรี………..

ณ.ที่สายฝนกระทบหน้าผา

แว่วสกุณาบินมาร้องเพลง

ขับกล่อมกันเองชีวิตพงไพร

ใครเล่าเข้าใจชีวิตบรรเลง

ช่างเหมือนสายน้ำทอดยาวสุดตา

เหมือนทิวเทือกผาท้าทายแดดลม

นุ่งห่มผืนฟ้าทุ่งนาแก่งคอย

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย..เฝ้าคอย

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

ตรงที่อีแร้งเฝ้าคอย..เฝ้าคอย

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย..เฝ้าคอย

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

ตรงที่อีแร้งเฝ้าคอย..เฝ้าคอย

….ดนตรี……….

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย..เฝ้าคอย

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

ตรงที่อีแร้งเฝ้าคอย..เฝ้าคอย

คอย ๆ ๆ ๆ คอย ๆ ๆ ๆ

คอยอย่างอีแร้งเฝ้าคอย..เฝ้าคอย

Be the first to like.
loading...