เนื้อเพลง กำนันกำไน – ยอดรัก สลักใจ

เพลง : กำนันกำไน

ศิลปิน : ยอดรัก สลักใจ

เนื้อเพลง :

.เรือ ล่มในหนอง

เงินทอง หรือจะไปไหน

พี่ เป็นชาวนา ส่วนแก้วตาน้องเป็นชาวไร่

เหมือนรถที่มีน้ำมัน

พอติดเครื่องพลันมันก็วิ่งทันใด

….ดนตรี……

เรือ ล่มในหนอง

เงินทอง หรือจะไปไหน

พี่ ก็มีนา ส่วนแก้วตาน้องก็มีไร่

แม้นว่าเอามารวมกัน

ตำแหน่งกำนันคงจะไม่ใช่ใคร

….ดนตรี……

ยามเข้าหน้าฝน

สองคนช่วยหว่านช่วยไถ

เสร็จจากทำนา เราก็มาช่วยกันทำไร่

ความรัก ไม่กร่อนไม่แคลน

เงินหมื่นเงินแสน คงจะอยู่ไม่ไกล

….ดนตรี……

ความสุขดังฝัน กำนันเยื้องย่างไปไหน

เจ้าก็เดินตาม ทั่วเขตคาม เขายกมือไหว้

แม้นพี่ ได้เป็นกำนัน

ตำแหน่งเจ้านั้นก็ได้เป็นกำไน

….ดนตรี……

ความสุขดังฝัน กำนันเยื้องย่างไปไหน

เจ้าก็เดินตาม ทั่วเขตคาม เขายกมือไหว้

แม้นพี่ ได้เป็นกำนัน

ตำแหน่งเจ้านั้นก็ได้เป็นกำไน

Be the first to like.
loading...