เนื้อเพลง ปลูกรัก – คีรีบูน

เพลง : ปลูกรัก

ศิลปิน : คีรีบูน

เนื้อเพลง :

ปลูก รัก อุตส่าห์พิทักษ์รักษาไว้

ชื่นช่อชูใบ ปลูก รักไว้หมาย ดอมดม

พรวนดินรดน้ำ เช้าค่ำ พร่ำชม

แดดลมมิให้ พัดส่อง ดอกใบ

ฉันถนอมออมไว้ ชื่น ชู้ ชูใจ มิให้หมางเมิน

โอ้ รัก น่าน้อยใจนักรักร้าง ลา

ปก ปักษ์ รัก ษา ปลูก เจ้ามา หวัง ชมเพลิน

เฝ้าคอยน้อยใจมิได้ ล่วงเกิน

เจริญแล้วรัก ทำลาย จิตตรม

รักเคยชมกลับช้ำ ยิ่ง ช้ำ ระกำ ช้ำในฤทัย

รัก มลาย กลับกลายหายไป

ใครเขาชิง ดวง ใจ ให้เราหมองไหม้ ใฝ่ ฝัน

ซ่อน รัก เจ็บปวดใจนักนะรักเอย

อ้อม กอด พี่เคย ได้ ชมเชย ทุก คืนวัน

ไม่เห็นหัวใจว่า ใจ ผูกพัน

ไม่สงสารฉันหรือไร แก้วตา

รักเอ๋ยจงกลับมา

อย่า ร้าง แรมรา ฉันยังหวังคอย

รัก มลาย กลับกลายหายไป

ใครเขาชิง ดวง ใจ ให้เราหมองไหม้ ใฝ่ ฝัน

ซ่อน รัก เจ็บปวดใจนักนะรักเอย

อ้อม กอด พี่เคย ได้ ชมเชย ทุก คืนวัน

ไม่เห็นหัวใจว่า ใจ ผูกพัน

ไม่สงสารฉันหรือไร แก้วตา

รักเอ๋ยจงกลับมา

อย่า ร้าง แรมรา ฉันยังหวังคอย…

Be the first to like.
loading...