เนื้อเพลง you – กอล์ฟ ไมค์

เพลง : you

ศิลปิน : กอล์ฟ ไมค์

เนื้อเพลง :

What do you see เมื่อเธอมองมาที่ฉัน

Do you see forever

Everything ที่เราได้ทำมา

Does it make you feel good เมื่อฉันต้องไป

And I wonder ทุกๆ ครั้งที่เราแยกกัน

Baby does your heart

cry out the way mine does for you girl

ทุกๆ ครั้งที่เราแยกกัน ฉันไดัแต่คิดถึงเธอ

I try not to but I just can’t stop thinking

It’s only you coz no one else will do

ทั้งใจนั้นมีแค่ You คนเดียวที่ฉันนั้นคอยคิดถึง

Oh baby you no matter what I do

My love is you ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

We used to be ได้แค่คนที่รักกัน

Girl come back to my door

Everytime ที่ทำให้เสียใจ

Baby please forgive me อย่าจากฉันไป

And I wonder ทุกๆ ครั้งที่เราแยกกัน

Baby does your heart

cry out the way mine does for you girl

ทุกๆ ครั้งที่เราแยกกัน ฉันไดัแต่คิดถึงเธอ

I try not to but I just can’t stop thinking

It’s only you coz no one else will do

ทั้งใจนั้นมีแค่ You คนเดียวที่ฉันนั้นคอยคิดถึง

Oh baby you no matter what I do

My love is you ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

Coz girl it’s hard to sing without you

You are my song You are my song

If I had the chance to make things right

I’ll make it so u stay coz baby

It’s only you coz no one else will do

ทั้งใจนั้นมีแค่ You คนเดียวที่ฉันนั้นคอยคิดถึง

Oh baby you no matter what I do

My love is you ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

It’s only you coz no one else will do

ทั้งใจนั้นมีแค่ You คนเดียวที่ฉันนั้นคอยคิดถึง

Oh baby you no matter what I do

My love is you ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

Be the first to like.
loading...