เนื้อเพลง หยุดฉันที – sevendays

เพลง : หยุดฉันที

ศิลปิน : sevendays

เนื้อเพลง :

เป็น เป็นเพราะอะไร ยังไม่เข้าใจได้เลยสักทีแค่ได้ยินเสียง หัวใจเต้นถี่อย่างนี้ เธอนั้นมีอะไรเคย เคยคิดแข็งใจ แต่ก็ทำไปได้เพียงไม่นานรู้สึกคล้ายๆ สายลมที่อ่อนหวาน โอบกอดตัวฉันอย่างออนไหวยิ่งเธอเข้าใกล้เท่าไหร่ลมหายใจยิ่งขาดตอน ซ่อนไว้อย่างไรหากมีสักคนเห็นได้ไม๊ หยุดฉันที ..จับฉันเอาไว้ ดึงฉันเอาไว้ ส่งเสียงเรียกหัวใจ ของฉันคืนมาในตอนที่ฉันสัมผัส สายตา อ่อนโยนที่ทำให้ใจฉันล่องลอยเพราะเธอปลุกฉันได้ไม๊ ดึงฉันเอาไว้ ก่อนที่เธอจะมาเห็น จะมาพบเจอ…ก็ยังไม่อยากให้รู้ อาการที่เป็นอยู่ จากคนๆหนึ่งที่ใจทั้งใจมันรักเธอเคย เคยคิดแข็งใจ แต่ก็ทำไปได้เพียงไม่นานรู้สึกคล้ายๆ สายลมที่อ่อนหวาน โอบกอดตัวฉันอย่างอ่อนไหวยิ่งเธอเข้าใกล้เท่าไหร่ลมหายใจยิ่งขาดตอน ซ่อนไว้อย่างไรหากมีสักคนเห็นได้ไม๊ หยุดฉันที จับฉันเอาไว้ ดึงฉันเอาไว้ ส่งเสียงเรียกหัวใจ ของฉันคืนมาในตอนที่ฉันสัมผัส สายตา อ่อนโยนที่ทำให้ใจฉันล่องลอยเพราะเธอปลุกฉันได้ไม๊ ดึงฉันเอาไว้ ก่อนที่เธอจะมาเห็น จะมาพบเจอ…ก็ยังไม่อยากให้รู้ อาการที่เป็นอยู่ จากคนๆหนึ่งที่ใจทั้งใจมันรักเธอยิ่งเธอเข้าใกล้เท่าไหร่ลมหายใจยิ่งขาดตอน ซ่อนไว้อย่างไรหากมีสักคนเห็นได้ไม๊ หยุดฉันที จับฉันเอาไว้ ดึงฉันเอาไว้ ส่งเสียงเรียกหัวใจ ของฉันคืนมาในตอนที่ฉันสัมผัส สายตา อ่อนโยนที่ทำให้ใจฉันล่องลอยเพราะเธอปลุกฉันได้ไม๊ ดึงฉันเอาไว้ ก่อนที่เธอจะเห็น จะมาพบเจอ…ก็ยังไม่อยากให้รู้ อาการที่เป็นอยู่ จากคนๆหนึ่งที่ใจทั้งใจมันรักเธอยิ่งเธอเข้าใกล้เท่าไหร่ลมหายใจยิ่งขาดตอน ซ่อนไว้อย่างไรหากมีสักคนเห็นได้ไม๊ หยุดฉันที จับฉันเอาไว้ ดึงฉันเอาไว้ ส่งเสียงเรียกหัวใจ ของฉันคืนมาในตอนที่ฉันสัมผัส สายตา อ่อนโยนที่ทำให้ใจฉันล่องลอยเพราะเธอปลุกฉันได้ไม๊ ดึงฉันเอาไว้ ก่อนที่เธอจะเห็น จะมาพบเจอ…ก็ยังไม่อยากให้รู้ อาการที่เป็นอยู่ จากคนๆหนึ่ง

Be the first to like.
loading...