เนื้อเพลง chut sarang – kim byung hwa

เพลง : chut sarang

ศิลปิน : kim byung hwa

เนื้อเพลง :

첫사랑 ชอท ซา ราง

이런 내 마음 알고 있나요

อี รอน แน มา อืม อาล โก อิน นา โย

어떻게 내 맘 고백할까

ออ ตอฮ เค แน มาม โค แบค-ฮาล กา

난 두려웠었죠 혹시나

นาน ทู รยอ วอ ซอท จโย โฮค ชี นา

그대 맘 멀어질까봐

คือ แด มาม มอ รอ จิล กา บวา

저기 멀리서 그대가 오네요

ชอ กี มอล รี ซอ คือ แด กา โอ เน โย

벌써 내 맘은 그대 곁에

พอล ซอ แน มา มืน คือ แด คยอ เท

늘 함께 했지만

นืล ฮาม เก แฮท จี มาน

단 한번도 내 맘

ทาน ฮาน บอน โด แน มาม

표현한적 없네요

พโย ฮยอน ฮาน จอค ออม เน โย

하고 싶은말은 너무 많은데

ฮา โก ชี พืน มา รืน นอ มู มาน ฮืน เด

너무 흔한 그런 얘기들

นอ มู ฮืน ฮาน คือ รอน แย กี ดืล

난 부족하지만 영원토록

นาน พู โจค-ฮา จี มาน ยอง วอน โท โรค

그대만을 지켜줄께요

คือ แด มา นืล ชี คยอ จูล เก โย

그대를 보내준 하늘에 감사해

คือ แด รืล โพ แน จูน ฮา นือ เร คาม ซา แฮ

그대는 내 삶에 가장 큰 선물

คือ แด นืน แน ซาล เม คา จาง คืน ซอน มูล

다시 또 세상에 태어나

ทา ชี โต เซ ซา เง แท ออ นา

사랑을 한다면 오직 그대뿐

ซา รา งืน ฮาน ดา มยอน โอ จิค คือ แด ปูน

하고 싶은말은 너무 많은데

ฮา โก ชี พืน มา รืน นอ มู มาน ฮืน เด

너무 흔한 그런 얘기들

นอ มู ฮืน ฮาน คือ รอน แย กี ดืล

난 부족하지만 영원토록

นาน พู โจค-ฮา จี มาน ยอง วอน โท โรค

그대만을 지켜줄께요

คือ แด มา นืล ชี คยอ จูล เก โย

그대를 보내준 하늘에 감사해

คือ แด รืล โพ แน จูน ฮา นือ เร คาม ซา แฮ

그대는 내 삶에 가장 큰 선물

คือ แด นืน แน ซาล เม คา จาง คืน ซอน มูล

다시 또 세상에 태어나

ทา ชี โต เซ ซา เง แท ออ นา

사랑을 한다면 그대만을

ซา รา งืน ฮาน ดา มยอน คือ แด มา นืล

사랑해 그리고 영원히 행복해

ซา ราง แฮ คือ รี โก ยอง วอน-ฮี แฮง โบค-แฮ

더 이상 두려워하지 말아요

ทอ อี ซาง ทู รยอ วอ ฮา จี มา รา โย

모든 것이 변해버려도

โม ดืน คอ ชี พยอน-แฮ บอ รยอ โด

내 맘은 언제나 그대뿐이죠

แน มา มืน ออน เจ นา คือ แด ปู นี จโย

사랑은 오직 그대뿐

ซา รา งืน โอ จิค คือ แด ปูน

Be the first to like.
loading...