เนื้อเพลง best place – shinee

เพลง : best place

ศิลปิน : shinee

เนื้อเพลง :

08 내 곁에만 있어 (Best Place)

แน กยอ เท มาน อิด ซอ

이 젠 그만 내가 싫어졌단 말

อี เจน คือ มาน แน กา ชี รอ จยอด ตัน มาล

거짓말인걸 알아 (다 거짓말이란 걸)

คอ จิด มา ริน กอล อา รา (ทา คอ จิด มา รี ราน กอล)

너의 눈만 봐도 난 알 수 있어

นอ เย นุน มาน พวา โด นาน อาล ซู อิด ซอ

더 이상은 흔들리지 않겠어

ทอ อี ซา งึน ฮึน ดึล ลี จี อาน เคด ซอ

다시 나에게로 돌아와 (내게로 돌아와)

ทา ชี นา เย เก โร โด รา วา (แน เก โร โท รา วา)

시간이 지나도 널 잊지 못해

ชี กา นี ชี นา โด นอล อิด จี มด เท

* 니가 있을 곳은 어디라도 나에겐 Best Place

นี กา อิด ซึล กด ซึน ออ ดี รา โด นา เย เกน Best Place

니 곁엔 나만큼 어울리는 남잔 아마 없을 거라고

นี กยอ เทน นา มาน คึม ออ อุล ลี นึน นัม จาน อา มา ออบ ซึล กอ รา โก

니가 언제라도 내 옆에만 있어주면 Best Place

นี กา ออน เจ รา โด แน ยอ เพ มาน อิด ซอ จู มยอน Best Place

니 곁엔 나만큼 너를 사랑해줄 사람 없을 거라고

นี กยอ เทน นา มาน คึม นอ รึล ซา ราง แฮ จุล ซา ราม ออบ ซึล กอ รา โก

** 내 곁에만 있어 언제나 너는 나의 Lady

แน กยอ เท มาน อิด ซอ ออน เจ นา นอ นึน นา เย Lady

내 맘은 너와 함께 Crazy

แน มา มึน นอ วา ฮาม เก Crazy

내 곁에만 있어 나만을 바라보면 OK

แน กยอ เท มาน อิด ซอ นา มา นึล บา รา โบ มยอน OK

영원히 우리 함께 Crazy (Love drives us crazy)

ยอง วอ นี อู รี ฮาม เก Crazy (Love drives us crazy)

너와 나 우리 둘이 함께 지냈었던

นอ วา นา อู รี ทู รี ฮาม เก ชี เนด ซอด ตอน

잊지 못할 추억 모두 다

อิด จี มด ทาล ชู ออก โม ดู ดา

니 가 내 옆에 있어 너무나도 행복했던 시간

นี กา แน ยอ เพ อิด ซอ นอ มู นา โด เฮง บก เคด ตอน ชี กาน

이제는 너무 쉽게 지난 얘기처럼

อี เจ นึน นอ มู ชวิบ เก ชี นาน เย กี ชอ รอม

내게 말을 하지 모두 다

แน เก มา รึล ฮา จี โม ดู ดา

너무나도 냉정하게

นอ มู นา โด เนง จอ งา เก

Plz I’m Tell you 잊지 못해~!

Plz I’m Tell you อิด จี มด เท

*,**

L to the O to the V to the E

마 치 아무 일도 없던 것처럼

มา ชี อา มู อิล โด ออบ ตอน กอด ชอ รอม

K to the I to the S to the S

너만을 사랑해

นอ มา นึล ซา ราง แฮ

T to the E to the A to the R

하루하루 보내기가 힘들어

ฮา รู ฮา รู โบ เน กี กา ฮิม ดือ รอ

Oh, my love! Love! Love!

**,**

사랑에 미쳐 이제는 내가 지쳐

ซา รา เง มี ชยอ อี เจ นึน แน กา ชี ชยอ

우리 기나긴 추억을 풀어헤쳐

อู รี คี นา กิน ชู ออ กึล พู รอ เฮ จยอ

니가 없는 내 삶은 무의미해져

นี กา ออบ นึน แน ซาล มึน มู เย มี แฮ จยอ

그대가 있던 그 자리로 돌아와 줘(X 2)

คือ แด กา อิด ตอน คือ ชา รี โร โท รา วา จวอ

///////////////////////////////////////

내 곁에만 있어 (Best Place) – SHINee

Lyrics by 홍석, 박해형

Composed & Arranged by 홍석

[종현] 이젠 그만 내가 싫어졌단 말

อี เจน คือ มัน เน กา ชี รอ จยอท ตัน มัล

“ตอนนี้ผมไม่ชอบคุณแล้ว”

거짓말인걸 알아 ([민호] 다 거짓말이란 걸)

คอ จิท มัล อิน กอล อา รา (ทา คา จิท มา รี รัน กอล)

รู้ไหม ? คำพวกนั้นน่ะ ผมโกหก (ทั้งหมดนั้นผมโกหกเอง)

[All] 너의 눈만 봐도 난 알 수 있어

นอ เอ นูน มัน พวา โด นัน อัล ซู อิท ซอ

แค่มองตาของคุณ ..

[Key] 더 이상은 흔들리지 않겠어

ทอ อี ซัง งึน ฮึน ดึล ลี จี อัน เกท ซอ

ผมก็เข้าใจแล้วว่าไม่ควรไขว้เขวไปมากกว่านี้

다시 나에게로 돌아와 ([민호] 내게로 돌아와)

ทา ชี นา เอ เก โร โท รา วา (เน เก โร โท รา วา)

กลับมาหาผมเถอะ (กลับมา ..)

[All] 시간이 지나도 널 잊지 못해

ชี กัน นี จี นา โด นอล อิท จี มท เท

แม้เวลาจะผ่านไป แต่ผมลืมคุณไม่ได้

[온유] 니가 있을 곳은 어디라도 나에겐 Best Place

นี กา อิท ซึล โกท ซึน ออ ดี รา โด นา เอ เกน Best Place

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ที่แห่งนั้นจะเป็นที่ดีที่สุดสำหรับผม

[민호/태민] 니 곁엔 나만큼 어울리는 남잔 아마 없을 거라고

นี คยอ เทน นา มัน คึม ออ อุล ลี นึน นัม จัน อา มา ออบ ซึล คอ รา โก

ไม่มีผู้ชายคนไหนเหมาะสมที่จะอยู่เคียงข้างคุณเท่ากับผมอีกแล้ว

[온유] 니가 언제라도 내 옆에만 있어주면 Best Place

นี กา ออน เจ รา โด เน ยอ เพ มัน อิท ซอ จู มยอน Best Place

ไม่ว่าที่ไหนก็ตามแค่มีคุณอยู่ข้างกาย ที่แห่งนั้นจะเป็นที่ดีที่สุดสำหรับเรา

[민호/태민] 니 곁엔 나만큼 너를 사랑해줄 사람 없을 거라고

นี คยอ เทน นา มัน คึม นอ รึล ซา รัง เง จุล ซา รัม ออบ ซึล คอ รา โก

ไม่มีใครมอบความรักให้คุณได้มากเท่ากับผมอีกแล้ว

*[All] 내 곁에만 있어 언제나 너는 나의 Lady

เน คยอ เท มัน อิท ซอ ออน เจ นา นอ นึน นา เอ Lady

อยู่ข้างผมคนเดียวนะ เป็นผู้หญิงของผมตลอดไปนะ

내 맘은 너와 함께 Crazy

เน มา มึน นอ วา ฮัม เก Crazy

หัวใจผมแทบคลั่งตอนที่เราอยู่ด้วยกัน

내 곁에만 있어 나만을 바라보면 OK

เน คยอ เท มัน อิท ซอ นา มัน นึล พา รา โบ มยอน OK

อยู่เคียงข้างผม มองแค่ผมเท่านั้นนะ OK ??

영원히 우리 함께 Crazy ([민호] Love drives us crazy)

ยอง วอน ฮี อู รี ฮัม เก Crazy (Love drives us crazy)

อยู่ด้วยกันตลอดไป (ความรักทำให้ผู้คนหลงใหล)

[Key] 너와 나 우리 둘이 함께 지냈었던 잊지 못할 추억 모두 다

นอ วา นา อู รี ทู รี ฮัม เก จี เน ซอท ตอน อิท จี มท ทัล ชู ออก โม ดู ดา

คุณกับผม .. แค่เรา 2 คน .. ผมลืมช่วงเวลาที่เคยอยู่ด้วยกันไม่ได้

[All] 니가 내 옆에 있어 너무나도 행복했던 시간

นี กา เน ยอ เพ อิท ซอ นอ มู นา โด เฮง บก เคท ตอน ชี กัน

เวลาที่คุณอยู่เคียงข้าง ช่างเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข

[태민] 이제는 너무 쉽게 지난 얘기처럼 내게 말을 하지 모두 다

อี เจ นึน นอ มู ชวิบ เก จี นัน เย กี ชอ รอม เน เก มา รึล ฮา จี โม ดู ดา

ตอนนี้มันกำลังผ่านไปอย่างเรียบง่าย ราวกับนิทาน

[All] 너무나도 냉정하게 [온유] Plz I’m Tell you 잊지 못해~!

นอ มู นา โด เนง จอง ฮา เก Plz I’m Tell you อิท จี มท เท~!

แม้ว่าผมจะเย็นชามากขึ้น แต่มีสิ่งหนึ่งอยากบอก … ผมลืมคุณไม่ได้

[종현] 니가 있을 곳은 어디라도 나에겐 Best Place

นี กา อิท ซึล โกท ซึน ออ ดี รา โด นา เอ เกน Best Place

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ที่แห่งนั้นจะเป็นที่ดีที่สุดสำหรับผม

[민호/태민] 니 곁엔 나만큼 어울리는 남잔 아마 없을 거라고

นี คยอ เทน นา มัน คึม ออ อุล ลี นึน นัม จัน อา มา ออบ ซึล คอ รา โก

ไม่มีผู้ชายคนไหนเหมาะสมที่จะอยู่เคียงข้างคุณเท่ากับผมอีกแล้ว

[온유] 니가 언제라도 내 옆에만 있어주면 Best Place

นี กา ออน เจ รา โด เน ยอ เพ มัน อิท ซอ จู มยอน Best Place

ไม่ว่าที่ไหนก็ตามแค่มีคุณอยู่ข้างกาย ที่แห่งนั้นจะเป็นที่ดีที่สุดสำหรับเรา

[민호/태민] 니 곁엔 나만큼 너를 사랑해줄 사람 없을 거라고

นี คยอ เทน นา มัน คึม นอ รึล ซา รัง เง จุล ซา รัม ออบ ซึล คอ รา โก

ไม่มีใครมอบความรักให้คุณได้มากเท่ากับผมอีกแล้ว

*[All] 내 곁에만 있어 언제나 너는 나의 Lady

เน คยอ เท มัน อิท ซอ ออน เจ นา นอ นึน นา เอ Lady

อยู่ข้างผมคนเดียวนะ เป็นผู้หญิงของผมตลอดไปนะ

내 맘은 너와 함께 Crazy

เน มา มึน นอ วา ฮัม เก Crazy

หัวใจผมแทบคลั่งตอนที่เราอยู่ด้วยกัน

내 곁에만 있어 나만을 바라보면 OK

เน คยอ เท มัน อิท ซอ นา มัน นึล พา รา โบ มยอน OK

อยู่เคียงข้างผม มองแค่ผมเท่านั้นนะ OK ??

영원히 우리 함께 Crazy ([민호] Love drives us crazy)

ยอง วอน ฮี อู รี ฮัม เก Crazy (Love drives us crazy)

อยู่ด้วยกันตลอดไป (ความรักทำให้ผู้คนหลงใหล)

[민호/태민] L to the O to the V to the E

[온유] 마치 아무 일도 없던 것처럼

มา ชี อา มู อิล โด ออบ ตอน กอท ชอ รอม

ไม่มีสิ่งไหนจะเหมือนความรัก

[민호/태민] K to the I to the S to the S

[종현] 너만을 사랑해

นอ มา นึล ซา รัง เง

ผมรักคุณคนเดียว

[민호/태민] T to the E to the A to the R

[Key] 하루하루 보내기가 힘들어

ฮา รู ฮา รู โบ เน กี กา ฮิม ดือ รอ

ทุกวันคืน ผมส่ง (ความรัก) ไปอย่างลำบาก

[종현] Oh, my love! Love! Love!

** (Repeat)

** (Repeat)

[w/Rap/민호] 사랑에 미쳐 이제는 내가 지쳐

ซา รัง เง มี ชยอ อี เจ นึน เน กา จี ชยอ

ความคลั่งไคล้ในรัก ทำให้ผมเหน็ดเหนื่อย

우리 기나긴 추억을 풀어헤쳐 니가 없는

อู รี คี นา กิน ชู ออก กึล พู รอ เฮ ชยอ นี กา ออม นึน

ผมจะปล่อยความทรงจำอันแสนยาวนานนั้นไป แต่ …

내 삶은 무의미해져 그대가 있던 그 자리로 돌아와 줘(X 2)

เน ซัล มึน มู อึย มี เฮ จยอ คือ เด กา อิท ตอน คือ ชา รี โร โท รา วา จวอ

ชีวิตของผมไร้ความหมายในทันที .. เมื่อไม่มีคุณ

ได้โปรดเถอะ กลับมา … กลับมายังที่ของเรา

*(Repeat)

Be the first to like.
loading...