เนื้อเพลง รอวันเจ็บ – Pink

เพลง : รอวันเจ็บ

ศิลปิน : Pink

เนื้อเพลง :

ก็รู้เธอยังไม่ลืม คนนั้น ที่เธอเคยผูกพันธุ์

-ส่วนฉันที่อยู่ข้างๆเทอนั้น เหมือนเธอไม่รักและอยากลืม

-ฉันเข้าใจเทอดี เทอมีฉันเพราะความผิดครั้งไม่เต็มใจ

-ที่เทอเข้ามาเพราะเหงาใจ ฉันไม่ใช่ใครที่เทอรอคอย

-รู้ตัวไม่อาจแทนที่เขา แม้ทำดีแค่ไหน ไม่ช้าเทอก็ต้องไป

-ฉันคงมีสิทธิ์เพียงแค่นี้ แค่ซื้อเวลาเอาไว้ รอเทอไปและเตรียมตัวเตรียมใจ รอวันเจ็บ

-ความรักไม่อาจฝีนกัน สุดท้ายฉันคงต้องปล่อยไป

-วันนี้ทำได้แค่รักหมดใจ แม้เทอยังรักใครก็ตาม

-ฉันเข้าใจเทอดี เทอมีฉันเพราะความผิดครั้งไม่เต็มใจ

-ที่เทอเข้ามาเพราะเหงาใจ ฉันไม่ใช่ใครที่เทอรอคอย

-รู้ตัวไม่อาจแทนที่เขา แม้ทำดีแค่ไหนไม่ช้าเทอก็ต้องไป

-ฉันคงมีสิทธ์เพียงแค่นี้ แค่ซื้อเวลาเอาไว้ รอเทอไปและเตรียมตัวเตรียมใจรอวันเจ็บ

-รู้ตัวไม่อาจแทนที่เขา แม้ทำดีแค่ไหนไม่ช้าเทอก็ต้องไป

-ฉันคงมีสิทธิ์เพียงแค่นี้ แค่ซื้อเวลาเอาไว้ รอเทอไปและเตรียมตัวเตรียมใจรอวันเจ็บ

-รอวันเจ็บ…

Be the first to like.
loading...