เนื้อเพลง labels or love – fergie

เพลง : labels or love

ศิลปิน : fergie

เนื้อเพลง :

Shopping for labels, shopping for love

Manolo and Louis, it’s all I’m thinking of

Shopping for labels, shopping for love

1,2,1,2,3, Turn the lights off!

I already know what my addiction is

I be looking for labels, I ain’t looking for love

I shop for purses while love walks out the door

Don’t cry, buy a bag and then get over it

And, I’m not concerned with all the politics

It’s a lot of men I know I could find another one.

Oughta know that I’m always happy when I walk out the store, store

I guess I’m Supercalifragi-sexy, nothing to be playing with

I love him, hate him, kiss him, diss him, I’m just trying to walk a mile in my kicks

(Chorus)

Love’s like a runway but which one do I love more

No emotional baggage, just big bags filled with Dior

Love’s like a runway, so what’s all the fussing for

Let’s stop chasing them boys and shop some more

1,2,1,2,3,Turn the lights off!

I know I might come off as negative

I be looking for labels, I ain’t looking for love

Relationships are often so hard to tame

A Prada dress has never broken my heart before

And, ballin’s something that I’m fed up with

I’mma do the dang thing, watch me do the dang thing

Cause I know that my credit card will help me put out the flames

I guess I’m Supercalifragi-sexy, nothing to be playing with

I love him, hate him, kiss him,diss him I’m just trying to walk a mile in my kicks

[Chorus]

Love’s like a runway but which one do I love more

No emotional baggage, just big bags filled with Dior

Love’s like a runway, so what’s all the fussing for

Let’s stop chasing them boys and shop some more

1,2,1,2,3,Turn the lights off!

Gucci, Fendi, Prada purses, purchasing them finer things

Men they come a dime a dozen, just give me them diamond rings

I’m into a lot of bling, Cadallic, Chanel and Coach

Fellas boast but they can’t really handle my female approach

Buying things is hard to say

Rocking Christian Audigier, Manolo, Polo, taking photos in my Cartier

So we can’t go all the way, I know you might hate it but

I’m a shop for labels while them ladies lay and wait for love

(Chorus)

Love’s like a runway but which one do I love more

No emotional baggage, just big bags filled with Dior

Love’s like a runway, so what’s all the fussing for

Let’s stop chasing them boys and shop some more

1,2,1,2,3,Turn the lights off

Shopping for labels, shopping for love

Manolo and Louis, it’s all I’m thinking of

Shopping for labels, shopping for love

1,2,1,2,3, Turn the lights off!

Značky nebo láska

Nakupuju pro značky, nakupuju pro lásku

Manolo and Louis, to je jediné o čem přemýšlím

Nakupuju pro značky, nakupuju pro lásku

Manolo and Louis, to je jediné o čem přemýšlím

Už dávno vím co je moje závislost

Koukám se po nákupech, nekoukám se po lásce

Nakupuju pro kabelky, hned co vyjdu ze dveří

Nebreč, Kup si tašku a ono to přejde

A, nezajímají mě žádní politici

Je to jen spousta chlapů, vím že si dokážu najít jiného

Co vím je to, že když vyjdu z ochodu jsem vždycky šťastná

Jsem dohadující se Supercalifragi-sexy, nic s čím by sis mohl zahrávat

Miluju ho, nesnáším ho, líbám ho, klamu ho, snažím se s ním nachodit míle v nových teniskách

[Refrén]

Láska je jako nákupní pasáž, ale kterou z nich mám ráda víc

Žádné emocionální přítěže, jenom velké tašky plné Dioru

Láska je jako nákupní pasáž, tak proč pořád ty řeči

Přestaňte nahánět ty kluky a pojďte ještě nakupovat

Vím že na vás můžu působit negativně

Koukám se po nákupech, nekoukám se po lásce

Vztahy jsou obvykle tak těžké ke zvládání

Šaty od Prady mi ještě nikdy srdce nezlomily

Balení je občas to, čím se živím

Dělám tyhle neřestný věci, Sleduj jak dělám tyhle zatracený věci

Páč vím, že moje kreditka mi pomůže ze všech problémů

Jsem dohadující se Supercalifragi-sexy, nic s čím by sis mohl zahrávat

Miluju ho, nesnáším ho, líbám ho, klamu ho, snažím se s ním nachodit míle v nových teniskách

[Refrén]

Gucci, Fendi, kabelky od Prady, nakupuju jen ty lepší věci

Kluci ke mně choděj po tuctech, jen aby mi dali diamantové prsteny

Jsem na cetky, Cadallic, Chanel a Coach

Chlapy se vychloubaj ale nedokážou zvládnout můj ženský přístup

Kupování věcí to se těžko říká

Rocking Christian Audigier, Manolo, Polo, fotíme se v mém Cartier

nemůžeme jít celou cestu, vím že to budeš nesnášet, ale

Já nakupuju zatímco slečinky leží a čekají na

[Refrén]

Be the first to like.
loading...