เนื้อเพลง คิดก่อน – วารุณี สุนทรีสวัสดิ์

เพลง : คิดก่อน

ศิลปิน : วารุณี สุนทรีสวัสดิ์

เนื้อเพลง :

อย่าเอ่ยคำว่ารักเลย

เอ่ยคำ ว่าชอบ ก็พอ

คำรัก นั้นยัง ต้องรอ

รอไปก่อน อย่าร้อน ใจ

โปรดดูใจให้แน่นอน

ก่อนเธอ จะให้ ฉันมา

คำนี้ ต้องรอ เวลา

ให้เวลา ตัดสินใจ

คิดก่อนย้อนคิดในใจ

คิดใหม่แล้วดูกันไป

รักใหญ่ เหนือยิ่ง สิ่งใด

คิดให้ลึกซึ้งตรึงใจ

อย่าเอ่ยคำว่ารักเลย

เอ่ยคำ ว่าชอบ ก็พอ

คำรัก นั้นยัง ต้องรอ

รอไปก่อน อย่าร้อน ใจ

โปรดดูใจให้แน่นอน

ก่อนเธอ จะให้ ฉันมา

คำนี้ ต้องรอ เวลา

ให้เวลา ตัดสินใจ

คิดก่อน ย้อนคิด ในใจ

คิดใหม่ แล้วดู กันไป

รักใหญ่ เหนือยิ่ง สิ่งใด

คิดให้ ลึกซึ้ง ตรึงใจ

คิดให้ ลึกซึ้ง ตรึงใจ

คิดให้ ลึกซึ้ง ตรึงใจ

Be the first to like.
loading...