เนื้อเพลง ห้อง – slur

เพลง : ห้อง

ศิลปิน : slur

เนื้อเพลง :

(ก็) เธอทำให้ทุกเวลา บางอย่างก็อาจหาย

และคล้ายตัวเองยังคงต้องการอยากเจอ ไม่เข้าใจ

จนที่สุดแล้ว ทุกอย่างสาย

ก็เธอทำให้เริ่ม เวลาเช้าไป

มีเธอข้างใน แต่เคยไหม หาให้เจอ

มันอาจยืนเคียงข้างเธอ เวลาเธอหายใจ เธอหายใจ(ไป)

เพราะเธอห่างฉันไป

ไม่อาจมีเธอเอาไว้ โอกาสมีเพียงฉันขอ

บนเส้นทางที่เกินจะข้ามไป แต่ไม่ไหว ไม่เลย

มันสุดทางฉันวานต่อไป

ไม่มีเวลาเปลี่ยนแปลง ทางนี้ก็ลำบาก

แต่เธอไม่ได้รับฟัง แต่เธอไม่ได้รับฟัง

แต่เธอไม่ได้รับฟัง แต่เธอไม่ได้รับฟัง

แต่เธอไม่ได้รับฟัง แต่เธอไม่ได้รับฟัง

Be the first to like.
loading...