เนื้อเพลง สะท้อน – ewery

เพลง : สะท้อน

ศิลปิน : ewery

เนื้อเพลง :

เพลงสะท้อน

Melody & lyrics:  วรรธน์ ภิญโญวาณิชกะ, ธีระพงษ์ มณีวัฒนาพฤกษ์

Arrange: ewery

เหมือนเธอมองมาที่ตาฉัน แต่ลึกลงไปข้างในนั้น 

จะพบว่ามันไม่มีอะไรที่เธอต้องการสักอย่าง

เธอเห็นภาพลวงที่ปิดเอาไว้ ภาพซ้อนที่เธอต้องการสร้างฉันใหม่

ให้กลายเป็นใคร สักคนที่เธอเคยรัก…

ฉันจึงกลายเป็นแบบนี้…

เป็นสิ่งมาแทนภาพคนที่เธอต้องการจะเห็น (ให้เป็น )

เป็นเพียง ภาพที่เธอต้องการจะมอง สะท้อน เป็นเงาความรักที่เธอเก็บไว้

แต่หัวใจเธอ ไม่มีฉันที่อยู่ข้างใน

เธอมองฉันเป็นเพียงภาพเหมือนที่เธอสร้างไว้เป็นเงาความรักที่เธอไม่เคยจะลืม

ที่เธอเห็นเป็นเพียง ภาพฉันเป็นเงา….ของใคร

เหมือนเธอมองกระจกบานนั้น ความรักที่เธอได้ให้กับฉัน

ลึกลงไปไม่มีความหมายอะไร ที่เท่ากับเธอให้เขา

 

Be the first to like.
loading...