เนื้อเพลง ผู้หญิง – เทียรี่

เพลง : ผู้หญิง

ศิลปิน : เทียรี่

เนื้อเพลง :

ผู้หญิง คือเพศ ที่ให้กำเนิด

อุ้มชู ผู้ชาย ให้เกิด มาเป็น ผู้นำ ครอบครัว

อย่าทรนง หลงใฝ่หา ความสุขใส่ตัว

เพศแม่ มีคุณ ล้นหัว อย่าคิด ว่าตัว เกิดมาเป็นชาย

ผู้หญิง คือเพศที่อ่อนแอ เขาเป็น เพศเดียวกับแม่

ของคน ชน ทั้งหลาย อย่าทำ กับหญิง

เหมือนเป็น เช่น กระสอบทราย

อย่าทำ ให้เขา ดูคล้าย เป็นทาส อยู่ใน ครอบครัว

สมัยใหม่ ระบบทาสหมดสิ้นไป

แต่สิทธิ สตรี ทั้งหลาย ก็ยัง คงด้อย กว่าชาย

จงคิด ให้นาน ผู้หญิง ก็มีหัวใจ

เลิกคิด แบ่งหญิง หรือชาย หญิงชาย เป็นคน เหมือนกัน

สมัยใหม่ ระบบทาสหมดสิ้นไป

แต่สิทธิ สตรี ทั้งหลาย ก็ยัง คงด้อย กว่าชาย

จงคิด ให้นาน ผู้หญิง ก็มีหัวใจ

เลิกคิด แบ่งหญิง หรือชาย

หญิงชาย เป็นคน เหมือนกัน

ผู้หญิง เดี๋ยวนี้ เธอแปร เปลี่ยนไป

งานที่ ผู้ชายทำได้ หญิงก็ ทำได้ ได้น่าดู

ผู้ชาย มีเมียน้อย สังคม ลือว่า โก้หรู

แต่ถ้า ผู้หญิง มีชู้ สังคม จะคิด อย่างไร

สมัยใหม่ ระบบทาสหมดสิ้นไป

แต่สิทธิ สตรี ทั้งหลาย ก็ยัง คงด้อย กว่าชาย

จงคิด ให้นาน ผู้หญิงก็มีหัวใจ

เลิกคิด แบ่งหญิง หรือชาย

หญิงชาย เป็นคนเหมือนกัน

สมัยใหม่ ระบบทาสหมดสิ้นไป

แต่สิทธิ สตรี ทั้งหลาย ก็ยัง คงด้อย กว่าชาย

จงคิด ให้นาน ผู้หญิงก็มีหัวใจ

เลิกคิด แบ่งหญิง หรือชาย

หญิงชาย ก็คน เหมือนกัน

สมัยใหม่ ระบบทาสหมดสิ้นไป

แต่สิทธิ สตรี ทั้งหลาย ก็ยัง คงด้อย กว่าชาย

จงคิด ให้นาน ผู้หญิงก็มีหัวใจ

เลิกคิด แบ่งหญิง หรือชาย หญิงชาย ก็คน เหมือนกัน

Be the first to like.
loading...