เนื้อเพลง คู่ชีวิต – brown gallery

เพลง : คู่ชีวิต

ศิลปิน : brown gallery

เนื้อเพลง :

เราที่เคยมีใจเดินทางผ่านไปถึงวันที่ผูกพัน

เป็นเราที่เคยมีเพียงกันอย่างอุ่นใจ

วันที่เรายินดีจับมือเพื่อเดินร่วมทางตลอดไป

สุขทุกข์ก็เคียงกันไปไม่เปลี่ยนแปลง

*

ผ่านเรื่องราวเหนื่อยล้ากลางทางอีกตั้งเท่าไร

จะล้มยังไง เธอไม่เคยห่างไกล

เจอะกับคืนปวดร้าวที่ผ่านมาซักเท่าไร ยังสู้กันไป

จะมีเธออยู่เคียงเป็นคู่ชีวิต จะร้ายจะดีเธอยังอยู่

หาเมื่อไรยังคอยอยู่ จะดูแลเคียงกายกันชั่วชีวิต

จะยิ้มให้กันจนวันสุดท้ายที่เรายังคงอยู่ อยู่เคียงข้างใจเท่านั้น

**

ผ่านเรื่องราวเหนื่อยล้ากลางทางอีกตั้งเท่าไร

ให้ล้มยังไง เธอไม่เคยห่างไกล

เจอะกับคืนปวดร้าวที่ผ่านมาซักเท่าไร ยังสู้กันไป

จะมีเธออยู่เคียงเป็นคู่ชีวิต จะร้ายจะดีเธอยังอยู่

หาเมื่อไรยังคอยอยู่ จะดูแลเคียงกายกันชั่วชีวิต

จะยิ้มให้กันจนวันสุดท้ายที่เรายังคงอยู่ อยู่เคียงข้างใจเท่านั้น

แค่เพียงมีเธอ ก็ดีเหมือนฝัน คงเพราะเรานั้นตัิดสินใจ

***

อยู่เป็นคู่ชีวิต จะร้ายจะดีเธอยังอยู่

หาเมื่อไรยังคอยอยู่ จะดูแลเคียงกายกันชั่วชีวิต

จะยิ้มให้กันถึงวันสุดท้ายที่เรายังคงอยู่ อยู่เคียงข้างใจ จนชั่วชีวิต..

จะร้ายจะดีเธอยังอยู่ หา..

จะดูแลเคียงกายกันชั่วชีวิต จะยิ้มให้กันถึงวันสุดท้าย..

อยู่เคียงข้างใจ เท่านั้น..

Be the first to like.
loading...