เนื้อเพลง crazy for you – ss501

เพลง : crazy for you

ศิลปิน : ss501

เนื้อเพลง :

Crazy 4 U

[형준] 다시 돌아온

[ฮยองจุน] ดาชิ โดราโอน

[ALL] my my my

[형준] 믿을수가 없어

[ฮยองจุน] มิดึลซูกา ออบซอ

[ALL] Tell me why why

[형준] 떨리는 너의 목소리

[ฮยองจุน] ตอลรีนึน นิเย มกโซรี

Don’t try to say yeah 변명따윈 듣기싫어

Don’t try to say yeah บยอนมยองตาวอน ดึดกิชิรอ

[정민] 항상 넌 우린 이뤄질수가 없다고 그러는 니 앞에서 내가 무슨 말을해

[จองมิน] ฮังซัง นอน อูริน อีรยอจิลซูกาออบดาโก กือรอนึน นี อาเพซอ เนกา มูวึน มารึลเฮ

[현중] 가슴이 말하잖아 무슨 말이 더 필요해 Hey!

[ฮยอนจุง] กาซือมี มัลฮาจานา มูซึน มารี ทอ พิลโยเฮ Hey!

[ALL] 그래 난 미쳤다 미쳤다 너에게 난 미쳤다 미쳤다

[ALL] คือเร นัน มิชยอทดา มิชยอทดา นอเอเก นัน มิชยอทดา มิชยอทดา

[영생] 아무리 빠져 나오려해도 너 하나밖에 보이지않아 나에게 넌 baby baby baby

[ยองแซง] อามูริ ปาจยอ นาโอรยอเฮโด นอ ฮานาบาเก โบอีจีอานา นาเอเก นอน baby baby baby

[규종] 하늘이 정한 운명 baby baby baby

[คยูจง] ฮานือรี จองฮัน อูนมยอง baby baby baby

[형준] 내 모든 걸 너에게 baby baby baby

[ฮยองจุน] เน โมดึน กอล นอเอเก baby baby baby

[영생] 내 옆에 있어줘 baby baby baby

[ยองแซง] เน ยอเพ อิซอจโว baby baby baby

oh babe –

[현중] Cause I’m so crazy for you

[ฮยอนจุง] Cause I’m so crazy for you

[규종] 어떻게

[คยูจง] ออตอเก

[ALL] how how how

[규종] 넌 다를까 했어

[คยูจง] นอน ทารึลกา เฮทซอ

[ALL] 다시 try try try

ทาชิ try try try

[규종] 어떻게 사랑이 변해 차라리 탓해 너 아니면 안되는 나

[คยูจง] ออตอเก ซารางี บยอนเน ชาราริ ทัทเท นอ อานอมยอน อันดเวนึน นา

[영생] 아무리 뭐라해도 어쩔수가 없잖아

[ยองแซง] อามูริ มวอราเฮโด ออจอลวูกา ออบจานา

나에게 욕한대도 다시한번 말할게

นาเอเก ยกฮันเดโด ดาชิฮันฮันบอน มัลฮัลเก

[정민] 세상에 단 한사람 그 사람이 바로 너란 걸

[จองมิน] เซซาเง ทัน ฮันซารัม คือ ซารามี บาโร นอรัน กอล

[ALL] 그래 난 미쳤다 미쳤다 너에게 난 미쳤다 미쳤다

[ALL] คือเร นัน มิชยอทดา มิชยอทดา นอเอเก นัน มิชยอทดา มิชยอทดา

[영생] 아무리 빠져 나오려해도 너 하나밖에 보이지않아 나에게 넌 baby baby baby

[ยองแซง] อามูริ ปาจยอ นาโอรยอเฮโด นอ ฮานาบาเก โบอีจีอานา นาเอเก นอน baby baby baby

[규종] 하늘이 정한 운명 baby baby baby

[คยูจง] ฮานือรี จองฮัน อูนมยอง baby baby baby

[형준] 내 모든 걸 너에게 baby baby baby

[ฮยองจุน] เน โมดึน กอล นอเอเก baby baby baby

[영생] 내 옆에 있어줘 baby baby baby

[ยองแซง] เน ยอเพ อิซอจโว baby baby baby

oh babe –

[정민] Cause I’m so crazy for you

[จองมิน] Cause I’m so crazy for you

[현중] 눈을 감아도 내 앞에

[ฮยอนจุง] นูนึล กามาโด เน อาเพ

[정민] Crazy –

[จองมิน] Crazy –

[형준] 가슴을 닫아도 내 안에

[ฮยองจุน] กาซือมึล ทาดาโด เน อาเน

[규종] Crazy –

[คยูจง] Crazy –

[정민] 어딜가도 넌 내 기억에

[จองมิน] ออดิลกาโด นอน เน กิออเก

[영생] 넌 내안에 있어

[ยองแซง] นอน เนอาเน อิทซอ

[ALL] 그래 난 미쳤다 미쳤다 너에게 난 미쳤다 미쳤다

[ALL] คือเร นัน มิชยอทดา มิชยอทดา นอเอเก นัน มิชยอทดา มิชยอทดา

[영생] 아무리 빠져 나오려해도 너 하나밖에 보이지않아 나에게 넌 baby baby baby

[ยองแซง] อามูริ ปาจยอ นาโอรยอเฮโด นอ ฮานาบาเก โบอีจีอานา นาเอเก นอน baby baby baby

[규종] 하늘이 정한 운명 baby baby baby

[คยูจง] ฮานือรี จองฮัน อูนมยอง baby baby baby

[형준] 내 모든 걸 너에게 baby baby baby

[ฮยองจุน] เน โมดึน กอล นอเอเก baby baby baby

[영생] 내 옆에 있어줘 baby baby baby

[ยองแซง] เน ยอเพ อิซอจโว baby baby baby

oh babe –

[현중] Cause I’m so crazy for you

[ฮยอนจุง] Cause I’m so crazy for you

[현중] 넌 내게 내게 빠진 걸

[ฮยอนจุง] นอน เนเก เนเก ปาจิน กอล

널 원해 원해 Want you girl

นอล วอนเฮ วอนเฮ Want you girl

난 미쳐 미쳐 미쳐 미친 걸

นัน มิชยอ มิชยอ มิชยอ มิชิน กอล

[영생] Cause I’m so crazy for you

[ยองแซง] Cause I’m so crazy for you

[현중] 넌 내게 내게 빠진 걸

[ฮยอนจุง] นอน เนเก เนเก ปาจิน กอล

널 원해 원해 Want you girl

นอล วอนเฮ วอนเฮ Want you girl

난 미쳐 미쳐 미쳐 미친 걸

นัน มิชยอ มิชยอ มิชยอ มิชิน กอล

[정민] Cause I’m so crazy for you

[จองมิน] Cause I’m so crazy for you[/color]

[규종] Cause I’m so crazy for you

[คยูจง] Cause I’m so crazy for you

[현중] Cause I’m so crazy for you

[ฮยอนจุง] Cause I’m so crazy for you

Be the first to like.
loading...