เนื้อเพลง เธอไม่รักกัน – มอร์กะจาย

เพลง : เธอไม่รักกัน

ศิลปิน : มอร์กะจาย

เนื้อเพลง :

เธอไม่รัก

มอร์กะจาย

Emดนตรี 8 ห้อง..7…

8… ความศรัทธา ในจิตใจ

ไม่เหลือให้เธอ

เพราะวัน ที่พบเจอ

เธอไปกับเขา

รู้สึกไหม เธอทำอะไร

ให้คนคนหนึ่ง

เสียใจ ไม่ขอลืม

ในทุกเรื่องราว

ย่ำยีศักดิ์ศรีกัน

เพราะการกระทำ มันดูออก

หากแม้ไม่มา บอกลา ก็รู้อยู่

เธอไม่รักกัน ก็เธอไม่รักเลย

ไม่พูดอะไร

แต่เธอใช้การ กระทำ

เธอไม่รักกัน ก็เธอไม่รักเลย

ก็พอรู้ดี

อย่าคิดพูดอะไร ให้ลำบาก

จะพูดเอง ว่าเกลียดเธอ

ไม่รักเธอเลย

ก็เหมือนยืม มือฉันเอง

ไว้มาฆ่าฉัน

รู้สึกไหม เธอทำอะไร

ให้คนคนหนึ่ง

เสียใจ ไม่ขอลืม

ในทุกเรื่องราว

ย่ำยีศักดิ์ศรีกัน

เพราะการกระทำ มันดูออก

หากแม้ไม่มา บอกลา ก็รู้อยู่

เธอไม่รักกัน ก็เธอไม่รักเลย

ไม่พูดอะไร

แต่เธอใช้การ กระทำ

เธอไม่รักกัน ก็เธอไม่รักเลย

ก็พอรู้ดี

อย่าคิดพูดอะไร ให้ลำบาก

ดนตรี 9 ห้อง..8…

9… เธอไม่รักกัน

ก็เธอไม่รักเลย

ไม่พูดอะไร

แต่เธอใช้การ กระทำ

เธอไม่รักกัน ก็เธอไม่รักเลย

ก็พอรู้ดี

อย่าคิดพูดอะไร ให้ลำบาก

Be the first to like.
loading...